en
Neprehliadnite


Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny počas mesiacov NOVEMBER a DECEMBER

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny počas mesiacov NOVEMBER a DECEMBER

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že počas mesiacov NOVEMBER a DECEMBER bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny sa bude v jednotlivých dňoch týkať len niektorých ulíc a domov, ktoré sú uvedené v prílohe tohto oznamu, pozri priložené .pdf súbory nižšie.

26. novembra 2020 - 7:00 - 18:00 hod. - Kolibská cesta, Prírodná

2. decembra 2020 - 7:00 - 18:00 hod. - Kolibská cesta, Prírodná

2. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

3. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

3. decembra 2020 - 8:00 - 16:30 hod. - Stará Huta

4. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

7. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

14. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

15. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

16. decembra 2020 - 7:00 - 17:30 hod. - Bukovina

 

 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800