en
Neprehliadnite


AMFO NOVÁ BAŇA 2020

AMFO NOVÁ BAŇA 2020

Mesto Nová Baňa vyhlasuje XXVII. ročník amatérskej fotografickej súťaže AMFO Nová Baňa 2020.

 

POSLANIE: Propagácia mesta cez farebnú a čierno-bielu fotografiu v oblastiach:

- život a ľudia v našom meste

- príroda a turistické centrá mesta a okolia

- kultúrne pamiatky v našom meste

- ľudové tradície a zvykoslovie v meste a okolí

- šport v našom meste

- iné ľubovoľné tematické zameranie súvisiace s mestom Nová Baňa

PODMIENKY: Kolekcia farebných alebo čierno-bielych fotografií (min. 3ks, max. 7 ks). Fotografie musia mať rozmery minimálne 18x24 cm. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo víťazné fotografie ponechať na propagáciu mesta. Vyhradzuje si ďalej právo uverejniť vybrané fotografie za účelom propagácie bez nároku na honorár.

 

HODNOTENIE: Súťažné práce bude posudzovať odborná porota, menovaná primátorom  mesta. Zároveň si poriadatelia vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, prípadne udeliť mimoriadne ocenenie.

 

OCENENIE:

         I. cena 100 EUR

         II. cena 70 EUR

         III. cena 30 EUR

 

MIESTO VÝSTAVY: VESTIBUL KINA VATRA

DÁTUM VÝSTAVY: NOVEMBER 2020

UZÁVIERKA A ZBER PRÁC: 22.10. 2020

 KONTAKT: OKI MsÚ Nová Baňa tel. č.: 045/ 67 82 886
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800