en
Neprehliadnite


Špeciálny 7. ročník Káčera na bicykli

Špeciálny 7. ročník Káčera na bicykli

 

Počas 7 dní prešiel sám 7 etáp pre 7 príbehov.

Mgr. Peter Káčer – filantrop, športovec  s hendikepom a ambasádor projektu Káčer na bicykli už siedmy rok po sebe bicykloval v mene pomoci ľuďom, ktorí sa so svojimi žiadosťami a prosbami obracajú na Nadáciu TA3.

Počas siedmych dní prešiel na bicykli sedem etáp. Každá etapa bola venovaná konkrétnej rodine či jednotlivcovi. Bicykloval pre deti so zdravotnými problémami, ktoré potrebujú nákladnú liečbu, ale aj kvôli niekoľkým dospelým mladým ľuďom, odkázaných na pomoc rodiny a okolia. Ich potreby, životné osudy, ale aj radosti a trápenia sú každoročne propagované prostredníctvom príbehov vysielaných v Televízii TA3 a na webe podujatia Káčer na bicykli. Akcia sa mala konať v prechádzajúcich mesiacoch, ale vzhľadom na situáciu spojenú s koronavírusom COVID-19, museli členovia nadácie pripraviť návrhy, ako a kedy toto charitatívne podujatie uskutočniť.

Nakoniec sa uskutočnilo vo formáte, aký tu doposiaľ ešte nebol.  Zároveň bolo symbolicky veľmi silné. Peter Káčer išiel sám.  V predchádzajúcich ročníkoch bicykloval za sprievodu stovky cyklistov.  Pozdĺž trasy a na námestiach miest a obcí bol pripravený pestrý program. Tento rok odštartoval správca Nadácie TA3 svoju charitatívnu tour 27. júna na Spiši a ukončil ju 3. júla na západnom Slovensku. Prešiel 7 baníckych miest a obcí Slovenska.   

Do Novej Bane zavítal 2. júla 2020. Po predcházajúcich pracovných stretnutiach sme mu pripravili trasu, ktorá bola zameraná na banícku tematiku a krásy nášho mesta a okolia. Miestom štartu bol DSS Hrabiny, kde ho po úvodnej piesni v podaní speváckeho zboru Cantus Monte Regis srdečne privítali primátor mesta Nová Baňa Mgr. MVDr.Branislav Jaďuď, MBA a riaditeľky DSS Hrabiny a Spojenej školy – Mgr. Jana Hulová a PaedDr. Karin Gažiová. Návšteve pána Káčera sa veľmi potešili klienti DSS, ktorých Peťo, ako ho všetci familiárne volali, pozdravil a ako štatutár Nadácie TA3 venoval zariadeniu 4 bicykle. Následne sa vydal na svoju 6 etapu, ktorá viedla z Hrabín na Tajch, z Tajchu prešiel popri MŠ Štále a kultúrneho domu. Odtiaľ smeroval do Kútoviec kde ho fascinovali výhľady na Novú Baňu. Pokračoval Hrádzou, námestím a svoj prvý dlhší odpočinok si doprial až v Spojenej škole, kde bol tiež privítaný potleskom. Po privítaní riaditeľkou SŠ p. Gažiovou a prednesom básne v podaní Samka Nemčeka sa prítomným prihovoril aj p. Káčer. Jeho krásne slová prejavy vďaky celému personálu Spojenej školy v nás určite znejú dodnes. Potom odovzdal do rúk primátora mesta finančný dar 1000 eur, ktorý následne pán primátor spravodlivo rozdelil obom inštitúciám DSS Hrabiny a Spojenej škole. Zápisom do pamätnej knihy ukončil svoju návštevu v škole a vydal sa na druhú časť svojej etapy, ktorá smerovala cez Námestie slobody, Banícke námestie až do Kohútova, kde sa dozvedel o histórii tohto pútnického miesta. Ďalej pokračoval k baníckej kaplnke sv. Anny. Tu ho baníckymi piesňami vítala folklórna skupina Vinička spolu s členkami FS Háj. Podporiť ho prišiel aj primátor mesta, ktorý ho odprevadil na ďalší kus etapy, ktorá smerovala do cieľa – DSS Hrabiny.  V cieli ho vítali všetci od primátora mesta, riaditeliek oboch zariadení, účinkujúcich, zamestnancov a klientov. Na tvárach detí, ale aj nás dospelých,  vyčaroval obrovský úsmev šťastia a slzy nadšenia. Obdiv, úcta a rešpekt zároveň!  Ale tým sa toto podujatie ani zďaleka neskončilo. Správca Nadácie TA3 p. Káčer sa rozhodol darovať finančný dar 1000 eur Samkovi Nemčekovi, klientovi a žiakovi DSS Hrabiny a Spojenej školy. Urobil tak hneď potom, ako Samko - parakaratista, spolu so svojimi kamarátmi pod vedením trénera Jána Šályho predviedli športovú zostavu v parakarate.  Piesňou v podaní Cantus Monte Regis sme ukončili toto krásne charitatívne podujatie.

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s mentálnym či fyzickým hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Zmyslom pomoci Nadácie TA3 je meniť  životy ľudí k lepšiemu.

Aktivity Nadácie TA3 môžete podporiť rôznymi formami. Príspevkom na účet, pravidelným zasielaním SMS v hodnote 1 eura mesačne, alebo podporou podujatia Káčer na bicykli,  počas ktorého je tiež možné zaslať prázdnu SMS na číslo 832. Jej hodnota je 1 euro. Telekomunikační operátori a ani poskytovateľ služby si z tejto sumy nič nenechávajú, suma je oslobodená od dane a celá je odvedená na podporu tých, pre ktorých Peter Káčer bicykluje. Nadácia TA3 je tiež registrovaným prijímateľom 2%  z daní.

Nikdy nevieme, či sa v zložitej životnej situácii neocitneme raz aj my a preto:

Pomôžte aj Vy a pošlite SMS na 832

Na záver sa chcem poďakovať Mestskej polícií mesta Nová Baňa, Technickým službám mesta Nová Baňa, sprevádzajúcim bicyklistom - Antonovi Segéňovi, Martinovi Mikuškovi a Ivanovi Gažimu, speváckemu zboru Cantus Monte Regis, členom Novobanského baníckeho spolku, FSk Vinička a členkám FS Háj za príkladnú spoluprácu na podujatí. 

Mgr. Iveta Lukáčová,

vedúca OKI, Msú Nová Baňa

foto: Helena Trajteľová

Fotogaléria

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800