en
Neprehliadnite


Oznam: Covid-19

Oznam: Covid-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom 24. júla 2020 potvrdil pozitívny nález na respiračné ochorenie COVID-19 u testovanej osoby z Novej Bane.

Zoznam osôb, o ktorých zatiaľ vieme, že prišli do úzkeho kontaktu s infikovanou osobou, bol nahlásený pracovníkom RÚVZ v Žiari nad Hronom.

Tieto osoby budú počas 14 dní v povinnej domácej karanténe.

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:
• umývať si ruky často mydlom a vodou, najmenej 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
• nedotýkať sa očí, nosa a úst, koronavírus sa môže preniesť kontaminovanými rukami,
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidovať,
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
• ak ste chorý, kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečiť v samostatnej izbe,
• v maximálne možnej miere používajte ochranné rúška, jednorazové rukavice, prípadne iné osobné ochranné pomôcky,
• v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

V Novej Bani, 24.07.2020.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď MBA
predseda krízového štábu mesta Nová Baňa
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800