en
Neprehliadnite


Novobanskí heligónkari

Novobanskí heligónkari

Chvíľa sviatočná...
Týmito slovami sa 25. januára 2014 v kine Vatra prihovorila v úvode 30. ročníka Novobanskí heligónkari Helenka Budinská. Zaspomínala si na roky, počas ktorých mala tú možnosť sa podieľať na príprave tohto tradičného podujatia. A veru, nebolo ich málo, celých 27 rokov z jej 35-ročného pôsobenia na pôde kultúry mesta. S myšlienkou vytvoriť hudobnú prehliadku heligónkarov prišiel Gejza Zuzula a RNDr. Peter Moško, a tak za pomoci pracovníčok Mestského kultúrneho strediska v Novej Bani v roku 1984 zorganizovali jej prvý ročník.

Keďže všetci účinkujúci boli z Novej Bane, právom si zaslúžila názov Novobanskí heligónkari. Dobrý chýr o tejto prehliadke však nenechal na seba dlho čakať, a tak sa jej začali zúčastňovať aj heligónkari z celého Slovenska. A nebolo tomu inak ani na jubilejnom 30. ročníku Novobanskí heligónkari. Okrem domácich účinkujúcich sa nám predstavili účinkujúci napr. z Turzovky, Dolnej Strehovej, Očovej, Rimavskej Soboty, Kamennej Poruby. Počas účinkovania sme s nimi spomínali na bývalé ročníky.
Keďže sa jednalo o jubilejný ročník mesto Nová Baňa prejavilo úctu a poďakovanie zakladateľom, spoluzakladateľom, tým najviac zaangažovaným, či už organizátorom, alebo účinkujúcim formou ocenení.
Primátor mesta Mgr. Ján Havran ocenil:
- Gejzu Zuzulu, im memoriam, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií v prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana prevzal syn Timotej Zuzula.
- Ladislava Polca, im memoriam, za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzal syn Klement Polc.
- Máriu Raffajovú, im memoriam, za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzala dcéra Mária Pešeková.
- RNDr. Petra Mošku, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií v prospech mesta Nová Baňa, ocenenie z rúk primátora mesta prevzal syn Igor Moško.
- Helenu Budinskú, za prínos v oblasti kultúry a za zachovávanie ľudových tradícií a zvykov v prospech mesta Nová Baňa.
Mesto Nová Baňa ďalej ocenilo za zachovávanie tradícií v ľudových zvykoch a piesňach v prospech mesta Nová Baňa:
- Vladimíra Víglaského, Ignáca Šályho, Jozefa Suchého, Pavla Lisku, Jozefa Dubovského, Mariána Tužinského, Petra Štrbu, Annu Štrbovú, Júliusa Budinského, Cecíliu Tencerovú a Gizelu Búryovú.
Prekvapením pre všetkých prítomných bol príjemný zážitok, ktorý nám pripravil sám primátor mesta. Vedeli sme o ňom, že má rád hru na heligónku, a že vie aj zahrať. A tak ho moderátorka Romanka Hlaváčová vyzvala, aby nám niečo zahral. A veruže zahral, a nielen to, ale aj zaspieval. Ale nespieval sám, počas jeho hrania spievali všetci prítomní či na javisku, alebo v hľadisku. Nálada bola výborná!
Na záver divákov tak ako vítala, tak aj odprevádzala novobanskými piesňami HS REAX.
To, že kultúrne podujatie Novobanskí heligónkari má veľkú obľubu nielen u domáceho publika, ale aj za hranicami nášho mesta svedčí fakt, že vstupenky na vystúpenie o 17.00 hodine sa vypredali za cca 1 hod. 30 min. Počas podujatia bola možnosť zakúpiť si spomienkové predmety venované práve 30. ročníku Novobanských heligónkarov. Kto si ich nestihol zakúpiť tam, môže tak urobiť v Informačnom centre mesta Nová Baňa.

Mgr. Iveta Lukáčová,
vedúca Oddelenia kultúry a informácií
foto: Mgr. Lenka Bieliková
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800