en
Neprehliadnite


Strategický dokument PHRSR – dotazník pre občanov

Strategický dokument PHRSR – dotazník pre občanov

Vážení občania, v súčasnom období pracujeme na tvorbe strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa. Ako občania máte možnosť vyjadriť svoj názor na smerovanie mesta  v období nasledujúcich 10 rokov. Prostredníctvom dotazníka môžete vyjadriť svoje odporúčania pre rozvoj, ale aj to, ktoré oblasti života v našom meste by sa mali zlepšiť. Vaše odpovede budú východiskom pre spracovanie tohto strategického dokumentu. Ďakujeme za vyplnenie.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800