en
Neprehliadnite


Mobilné germicídne žiariče

Mobilné germicídne žiariče

Mesto Nová Baňa v záujme zvýšenia ochrany, zdravia klientov a zamestnancov zakúpilo dva kusy mobilných germicídnych žiaričov, ktoré vysoko účinne likvidujú vírusy a ostatné choroboplodné zárodky. Mobilný žiarič bude pravidelne používaný v priestoroch Klientskeho centra, stavebného úradu, zasadačky a sekretariátu MsÚ, ako aj v priestoroch Informačného centra a Mestskej knižnice. Druhý žiarič bude používaný v priestoroch Technických služieb, Dome smútku a obradnej sieni v Radnici.

Zároveň už od polovice septembra je vstup osôb na MsÚ kontrolovaný bezdotykovým meraním telesnej teploty a vykonaním dezinfekcie rúk. Vstup do budovy MsÚ je možný s ochranným rúškom len cez hlavný vchod, kde sme vytvorili miesto pre klientov ktorí tu môžu bezpečne počkať na vybavenie ich požiadaviek na Klientskom centre, matrike a stavebnom úrade. Počet klientov na jednotlivých pracoviskách je regulovaný 1 osoba na 15m2.

Od 12.10.2020 bol vydaný Pokyn primátora mesta týkajúci sa zákazu využitia telocvične pri Základnej škole Jána Zemana pre všetkých až do odvolania.

Úradné hodiny na Mestskom úrade budeme upravovať podľa pokynov Ministerstva vnútra prostredníctvom OU Žarnovica – odboru krízového riadenia.
Všetky aktuálne informácie týkajúce sa koronavírusu je možné nájsť aj na špeciálnom bannery COVID-19 na stránke mesta https://www.novabana.sk/informacie/covid19
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800