en
Neprehliadnite


Poďakovanie protipovodňovej komisie v mene občanov mesta Nová Baňa

Poďakovanie protipovodňovej komisie v mene občanov mesta Nová Baňa

Protipovodňová komisia touto cestou ďakuje v mene občanov mesta Nová Baňa príslušníkom hasičského a záchranného zboru SR a členom DHZ za ich celodenné nasadenie počas povodne, ktorá vrcholila vo štvrtok 15.10.2020.

Aj napriek postupnému poklesu hladiny rieky Hron natekajúca voda z lokality Horné lúky stúpala na príjazdovej ceste k spoločnosti Cortizo až do neskorých nočných hodín.

Zamestnancov Cortiza z poobednej zmeny a zamestnancov na nočnú zmenu museli hasiči prepravovať na nafukovacom člne. Najväčšou pomocou bolo vysoko výkonné čerpadlo, ktoré zabezpečili hasiči, a vďaka ktorému bolo možné zabrániť preliatiu povodne do okolitých objektov.

Celkovo bolo potrebné rozložiť takmer 200 vriec s pieskom k okolitým objektom.

Podobná povodeň môže nastať aj v budúcnosti v situácií, keď prekročí výška hladiny Hrona 430 centimetrov, čo je približne 10- násobok jeho bežnej hĺbky.

 

      

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800