en
Neprehliadnite


Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že dňa 16.11.2020 začnú práce na oprave chodníka pri Základnej škole Jána Zemana, na základe zmluvy o dielo.

Doprava bude  na predmetných úsekoch čiastočne obmedzená.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800