en
Neprehliadnite


Odovzdávanie kompostérov na Technických službách

Odovzdávanie kompostérov na Technických službách

Odovzdávanie kompostérov na Technických službách v čase 13:00 – 15:00 vždy v PONDELOK, STREDU a PIATOK v termíne od 2.12.2020 do 16.12.2020 je rozdelené do 2. etáp:

1. Etapa:
- obyvatelia bývajúci na uliciach s trvalým pobytom: Prírodná ulica, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Sedlová cesta, Slameníková cesta, Štefánková cesta, Tajch a Viničná cesta,
ktorí nemali možnosť si minulý rok prevziať kompostér

2. Etapa
- obyvatelia, ktorí nestihli alebo odmietli z určitého dôvodu si prevziať kompostér, budú mať možnosť po ukončení prvej etapy
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800