en
Neprehliadnite


Staré pneumatiky z automobilov je stále možné odovzdávať na Technických službách

Staré pneumatiky z automobilov je stále možné odovzdávať na Technických službách

Podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 je fyzickým osobám s trvalým pobytom v meste Nová Baňa umožnené odovzdávanie ojazdených pneumatík na hornom dvore Technických služieb. Množstvo prinesených pneumatík nie je obmedzené.

Pneumatiky môžete priniesť počas otváracích hodín Technických služieb v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 a v sobotu od 7:00 do 12:00.

 

Cieľom zriadenia odberného miesta na ojazdené pneumatiky na Technických službách bolo zabrániť vzniku čiernych skládok s nezákonne uloženým odpadom.

Za obdobie od otvorenia bolo na Technické služby prinesené množstvo pneumatík, čo svedčí o tom, že občania túto možnosť využívajú. Napriek tomu Mestská polícia zaznamenala ojedinelý výskyt nezákonne uložených pneumatík na verejnom priestranstve v meste, a preto prosíme občanov, aby využili možnosť pneumatiky odovzdať na Technických službách.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800