en
Neprehliadnite


Ocenili sme najlepších športovcov mesta za rok 2013

Ocenili sme najlepších športovcov mesta za rok 2013

Najočakávanejšou udalosťou zimnej sezóny bol jednoznačne XXII. ročník Zimných olympijských hier v Soči. Pre náš miestny, menší športový svet, to bolo tradičné podujatie - Vyhlásenie najlepších športovcov mesta Nová Baňa za rok 2013. Zhodou okolností sa tieto dve udalosti konali v ten istý deň 7. 2.  2014 o 17:00 hod.

V kinosále kina Vatra sa stretla široká športová verejnosť, členovia klubov, tréneri, rozhodcovia, rodinní príslušníci, riaditelia škôl. 15 nominovaných športovcov si z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a predsedníčky Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ Kataríny Štrbovej prevzalo víťazné poháre, darčeky a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta. Ocenení športovci: Martin Budinský (Šachový oddiel TJ Slovan Nová Baňa), Miloš Kvanka (Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu), Milan Staňo (bežec), Timotej Škvarka a Sheila Pšenáková (tanečný pár TŠK TIFFANY Nová Baňa), Matúš Bránik (Hokejový klub HC Nová Baňa), Tobias Kopernický, Hana Mališová (Stolnotenisový klub Nová Baňa), Linda Kilíková (Jazdecká škola BERI), Richard Frölich (ŠK KARATE Nová Baňa), Zuzana Plachyová (SKI TEAM Nová Baňa), Peter Džanaj (MFK Nová Baňa – kategória mladší žiaci), Michal Kovács (MFK Nová Baňa – kategória starší žiaci), Tomáš Kicko (MFK Nová Baňa – kategória mladší dorast), Marek Pacalaj (MFK Nová Baňa – kategória starší dorast).

Zároveň sa už od decembra minulého roka, prostredníctvom ankety sympatie v Novobanských novinách, uchádzali o hlasy čitateľov. Čitatelia Novobanských novín v tomto roku odovzdali 417 platných anketových lístkov a rozhodli  nasledovne:

Na 3. mieste sa umiestnil tanečný pár Timotej Škvarka a Sheila Pšenáková z TŠK Tiffany.

Na 2. mieste sa umiestnila Zuzana Plachyová zo SKI TEAM Nová Baňa

Na 1. mieste sa umiestnil Richard Frölich z ŠK KARATE Nová Baňa.

Za reprezentáciu školy na športových podujatiach boli pre tento rok nominovaní a ocenení nasledovní žiaci a študenti:

René Fabian - ZŠ J. Zemana, Adam Noga – Gymnázium F. Švantnera, Dalibor Palaj – SOŠ Obchodu a služieb a Igor Baraňai – Spojená škola. ZŠ Sv. Alžbety za rok 2013 nemala  nominanta.

V tento slávnostný podvečer sme Vám predstavili dvoch zaujímavých hostí. Prvým bola Lucia Kevická z Bratislavy, majsterka sveta vo freestyle futball vo svojej kategórii, ktorá svojou šikovnosťou nadchla obecenstvo a určite aj motivovala nejedného športovca v sále. Druhým bol Miroslav Škadra  (FITNESS KLUB TABO Nová Baňa) reprezentant SR v športovej kulturistike, majster Európy v kategórii do 70 kg. Zaujímavo rozprával o svojom tréningovom pláne a o významných medzinárodných podujatiach na ktorých sa v minulom roku zúčastnil. Z rúk primátora prevzal ocenenie za reprezentáciu mesta na medzinárodnej úrovni.

Počas programu mali prítomní možnosť vidieť prezentácie fotografií z činnosti miestnych športových klubov, ale aj zo športových podujatí mesta a tiež členov TŠK Tiffany a Mažoretiek z CVČ. Vystúpenie mažoretiek sa nieslo aktuálne vo farbách olympijských kruhov na známu pieseň SOČI 2014. Na spestrenie výstavy fotografii so športovou tematikou prispel aj p.Milan Staňo, ktorý nám priniesol nielen staršie čierno-biele fotografie, ale aj významnejšie či netradičné medaile a poháre z rôznych bežeckých pretekov ktoré absolvoval.

K udeleným oceneniam patrí aj poďakovanie. Poďakovanie rodičom a trénerom, ktorí sa veľkou mierou podieľali na úspechoch nominovaných športovcov, poďakovanie športovcom, ktorí obetujú svoj čas a úsilie na dosiahnutie skvelých výsledkov a reprezentujú tak nielen svoje kluby, ale aj naše mesto.

Eva Mikušková

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800