en
Neprehliadnite


Materská škola: Info

Materská škola: Info

Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem:
Materská škola Nábrežná 2, bude otvorená od

11.1.2021 (pondelok) od 6:30 h.

pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, týka sa to aj ZZ elokovaných pracovísk! Záujem žiadam nahlásiť prostredníctvom triednych učiteliek dnes ( 5.1.2021) do 16. hod. a vo štvrtok 7.1.2021 do 13.hod.

- Elokované triedy na ulici Kolibská cesta a Štúrova zostanú zatiaľ zatvorené, predpokladaný termín otvorenia 18.1.2021.
O všetkých zmenách v prípade nových nariadení, Vás budeme priebežne informovať na stránke MŠ.

K. Štrbová, riaditeľka MŠ

Info
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800