en
Neprehliadnite


Mestská polícia informuje

Mestská polícia informuje

Od začiatku tohto roka bude postupne  dochádzať k zmene v organizácii práce Mestskej polície Nová Baňa. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť v uliciach, priblížiť službu mestskej polície čo najviac k občanom,  iniciovať  ochotu verejnosti podieľať sa na zabezpečení verejného poriadku a prehlbovať dôveru obyvateľov mesta voči mestskej polícií.

Jedným z pripravovaných kľúčových opatrení bude postupný návrat policajtov k intenzívnejšej pochôdzkovej službe. Vykonávať ju budú mestskí policajti pešou formou. Podstatou tejto  formy policajnej činnosti je samostatná činnosť konkrétneho policajta v územnej mestskej časti – okrsku.  Fyzická prítomnosť policajtov v uliciach nielenže zvyšuje pocit bezpečia občanov, ale zároveň odrádza potenciálnych páchateľov od páchania akejkoľvek protispoločenskej činnosti. Každý okrsok bude mať určeného mestského policajta s územnou zodpovednosťou.

 

Okrsky č. 1 a 5 (1530 obyvateľov)

ulice:A.Kmeťa, Bernolákova, Borošova, Cintorínska, Dodekova, Hviezdoslavova, Kalvárska, Kollárova, Krátka, Námestie slobody, Nemocničná, Osvety, Spojná, Šibeničný vrch, Švantnerova, Záhrbská, Bukovina, Chotár, Stará Huta

 

okrsok pridelený: Juraj Lukáč

kontakt:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Okrsok č. 2 (1717 obyvateľov)

ulice:   Banícka, Brezová, Čierny lúh, Hájles, Hájska, Kamenárska, Májová, Mariánska, Moyzesova, Nálepkova, Odbojárska, Partizánska, Pod Gupňou, Pod Zvoničkou, Sládkovičova, Štúrova, Švermova, Vodárenská, Vršky

 

okrsok pridelený: Ľudovít Hudec a Ľudevít Beluský

kontakt:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Okrsok č. 3 (1980 obyvateľov)

ulice:Bôrina, Dlhá lúka, Horná, Hornozemská cesta, Hrádza, Kútovská cesta, Laznícka cesta, Legionárska, Mieru, M. R. Štefánika, Nad Hrádzou, Podhorská, Pod Hrádzou, Pod sekvojou, Poľná cesta, Robotnícka, Sedlova cesta, Slnečná, Spodná, Starohutská, Štefankova cesta, Viničná cesta, Záhradná                                                                      

 

okrsok pridelený: Slavomír Bedenský a Pavol Kalafús

kontakt:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Okrsky č. 4 a 6 (1625 obyvateľov)

ulice:  Nábrežná, Školská, Železničný rad, Bačova cesta, Bexápel, Feriancov rígeľ, Hrabcova cesta, Kolibská cesta, Kozákova dolina, Lietajova cesta, Matiašova cesta, Pelúchova cesta, Poliačikova cesta, Potočná cesta, Prírodná, Rekreačná cesta, Sadovnícka cesta, Slameníkova cesta, Tajch         

 

okrsok pridelený: Róbert Müller

kontakt:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Občania si budú môcť nájsť kontakt na  svojho  „okrskára“ na webovej stránke mesta v sekcii „Informácie – Mestská polícia“.  Tu bude uvedený  e-mailový kontakt, na ktorý občania môžu zasielať svoje podnety, prípadne požiadavky. V čase jeho pracovnej doby je príslušník MsP povinný  kontrolovať svoju e-mailovú poštu, prijaté podnety prebrať s náčelníkom MsP a dohodnúť sa na ďalšom  postupe pri riešení podnetu. 

Jednotlivé telefonické podnety od občanov prijme tá hliadka mestskej polície, ktorá je aktuálne v službe. Ak je to vec alebo udalosť, ktorá neznesie odklad alebo sa dá vyriešiť hneď na mieste, vec uzavrie táto hliadka. Ak podnet vyžaduje objasňovanie a s ním súvisiace procesné úkony  (predvolanie, spisovanie úradných záznamov, prijatie podaného vysvetlenia....), hliadka  v službe tento podnet prijme, zapíše do knihy služieb a náčelník MsP tento podnet pridelí tomu príslušníkovi  mestskej polície, pod ktorého okrsok spadá.

Róbert Müller, náčelník MsP
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800