en
Neprehliadnite


Aktuálna situácia COVID-19 pre okres Žarnovica

Aktuálna situácia COVID-19 pre okres Žarnovica

Aktuálna situácia COVID-19 pre okres Žarnovica.

Výsledky všetkých vyšetrení na koronavírus sú hlásené každý odberový deň na NCZI národné centrum zdravotníckych informácií http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx

NCZI tieto výsledky aktualizuje a zverejňuje na svojej mapovej aplikácii https://mapa.covid.chat/ , ktorú je možné otvoriť po kliknutí na symbol, ktorý sa nachádza už dlhšiu dobu v pravom dolnom rohu aj na stránke mesta Nová Baňa.

 

 

 

 

 

 

 

S týmito informáciami pracujú aj RÚVZ regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Po mojej dnešnej telefonickej konzultácii epidemiológmi na RÚVZ v ZH, je aktuálne zaznamenaných v celom okrese Žarnovica 569 pozitívnych nálezov s prírastkom +3 za posledný deň 10.1.2021

Na uvedenej stránke sa nachádzajú údaje aký je kĺzavý 7 dňový medián a koľko % je pozitívnych z počtu vyšetrených.

Prosím správajme sa aj naďalej zodpovedne a dodržiavajme protiepidemiologické opatrenia R-O-R rúško, odstup, ruky.  V prílohách pod týmto príspevkom, sú verím, všetkým dobre známe zásady hygieny a definícia rizikových skupín ľudí.

Plošná vakcinácia je dostupná cez online formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php v prvej fáze pre: zdravotníckych pracovníkov, pracovníkov sociálnych služieb, záchranárov, pracovníkov na MOM mobilnom odberovom mieste

Nariadený LOCK DOWN znamená neopúšťať zbytočne svoje bydlisko/miesto pobytu. Určite nie je zodpovedné ak si príde napr. občan z rizikovej skupiny napr. na poštu kúpiť lós, alebo ak sa vyberie na nákup kvôli ponúkanej predajnej akcii. V prírode a doma môžeme zostať v najväčšom bezpečí a pamätajme, že vírus si prenášame nielen priamo (kvapôčkovou nákazou), ale aj nepriamo kontaktom nosa, úst a slizníc s kontaminovanými rukami a predmetmi.

Branislav Jaďuď

primátor mesta
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800