en
Neprehliadnite


Materská škola: Informácia

Materská škola: Informácia

VÁŽENÍ RODIČIA !
Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie, podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že Materská škola Nábrežná 2, bude od

18. januára 2021 až do odvolania

otvorená len pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre. Elokované pracoviská zostávajú zatvorené!

Platby: školné, režijné náklady a stravné sa neuhrádza, keď dieťa nenavštevuje MŠ.
V prípade, že ste už platbu realizovali, budeme ju evidovať ako preplatok.
Prajeme všetkým rodinám dobré zdravie a tešíme sa na stretnutie v materskej škole.

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800