en
Neprehliadnite


10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...

10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...

10. ročník benefičného koncertu „MY A NAŠE MESTO“ netradične...

„Zmysel života je radovať sa zo života a činiť ho pre každú ľudskú bytosť krajším.“
David Ben Gurian

Jedným z tradičných podujatí, ktoré organizuje mesto Nová Baňa vždy koncom roka, je benefičný koncert „MY A NAŠE MESTO“. Nebolo tomu inak ani v roku 2020, keď sa prihliadajúc na opatrenia kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii súvisiacej s covid-19 pristúpilo k zorganizovaniu v poradí už 10. ročníka v novom, netradičnom formáte. V mesiaci december 2020 bola vyhlásená benefičná zbierka, výťažok z ktorej bude použitý na zakúpenie a osadenie street workoutových zostáv určených pre rôzne vekové kategórie v obľúbenom rekreačnom areáli Tajch.

Chýbať však nemohol ani benefičný koncert, ktorý sme vám priamo do vašich domácností sprostredkovali prostredníctvom YouTube kanála mesta Nová Baňa dňa 18. decembra 2020 o 17:00 hod. V programe vystúpili deti z Materskej školy Nová Baňa, žiaci Základnej školy Jána Zemana, Základnej školy svätej Alžbety, Základnej umeleckej školy Nová Baňa a hosťom programu bol Igor Moško. Aj touto cestou mesto Nová Baňa ďakuje riaditeľom, pedagógom a všetkým účinkujúcim za ochotu, ústretovosť a flexibilitu pri príprave programu, ktorá bola vzhľadom na prijaté opatrenia ešte náročnejšia a zodpovednejšia.

Pokiaľ by ste chceli podporiť našu myšlienku a prispieť do benefičnej zbierky, môžete tak urobiť cez OZ Centráčik pri CVČ, tzn. zašlite finančné prostriedky na číslo účtuSK61 0900 0000 0050 2946 1321 s variabilným symbolom 202012, prípadne nasnímajte QR kód.

Benefičná zbierka je otvorená do 31. januára 2021.


Bližšie informácie na: https://www.novabana.sk/my-a-nase-mesto.

Ďakujeme.

Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800