en
Neprehliadnite


Celoplošný skríning COVID-19

Celoplošný skríning COVID-19

V rámci plošného skríningu je možné od 18.01.2021 vykonať antigénový test na COVID-19 na Mobilnom odberovom mieste (MOM) v zariadení MEDIFORM s. r. o. Nová Baňa v čase od 08:00-18:00 hod.

https://www.mediform.sk/antigenove-testovanie-mediform-s-r-o/?fbclid=IwAR1JlJ0nn6d4EPtxiDGguYfoPS4dZlfi2Ioo4N2uyq2myDUzQtr85km_JkY

Počas víkendu 23. - 24.01.2021 zabezpečí Mesto Nová Baňa vykonanie antigénového testu na COVID-19 v ďalších 2 miestach. Jedno v budove Centra voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa a druhé v budove na Bernolákovej 3 (pri Rýchlej záchrannej zdravotnej službe) Nová Baňa.

Čas odberu bude spresnený po dohode so spoločnosťou MEDIFORM s.r.o. v spolupráci s ktorou je celoplošný skríning v našom meste organizovaný.   

Pozn.: Prijaté opatrenia sú v súlade s UZNESENÍM VLÁDY SR č. 30 zo 17. 01. 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny ,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800