en
Neprehliadnite


OZNAM - DOTAZNÍK

OZNAM - DOTAZNÍK

V zmysle zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov môže prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet požiadať o dotáciu na nájomné za obdobie 2. vlny pandémie. Mesto Nová Baňa má záujem zmierniť následky sťaženého užívania nebytových priestorov nájomcom, ktorí musia splniť podmienky uvedené v zákone. Výška poskytnutej zľavy z nájomného zo strany Mesta Nová Baňa za sťažené obdobie bude v maximálnej výške 50%.

Pripomíname, že nájomca musí mať okrem iného aj vysporiadané finančné vzťahy so štátom (Zákon 523/2004 Z.z. – Zákon o rozpočtových pravidlách) a oboznámi sa s vyhláseniami o splnení podmienok na poskytnutie dotácie. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Žiadosť sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, kde prenajímateľ vyplní formulár za svoju stranu, ako aj za stranu nájomcu.

Informácie získate na stránke: https://najmy.mhsr.sk/

V prípade, že máte záujem o poskytnutie dotácie na úhradu nájomného za sťažené užívanie priestorov vypíšte údaje z oznamu – dotazník v termíne do 10.03.2021 a oznam - dotazník zašlite na mailovu adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo do podateľne MsÚ, resp. doručiť poštou na adresu - Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Aktuálne podmienky pre podanie elektronickej žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie
• nájomná zmluva k predmetu nájmu musí byť účinná najneskôr k 1. augustu 2020;
• na zmeny k nájomnej zmluve, ktoré nastali po 31. auguste 2020 sa neprihliada;

Obdobie sťaženého užívania

Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré sú stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu. Aktuálne dátumy jednotlivých období nájdete v našich tabuľkách v sekcii OBDOBIE SŤAŽENÉHO UŽÍVANIA.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie 24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-31.12.2020 (obdobie obmedzen počas sviatkov).

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá), ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadení majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 31.12.2020, v prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15.12.2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16.12.2020-31.12.2020

 

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Oznam-Dotaznik.pdf)Oznam-Dotaznik.pdf49 kBMestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800