en
Neprehliadnite


Gymnázium Františka Švantnera je PASCH-ák

Gymnázium Františka Švantnera je PASCH-ák

Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani je od roku 2008 súčasťou projektu Školy – partneri budúcnosti, ktorý vznikol z iniciatívy nemeckého ministerstva zahraničných vecí a spája medzičasom celosvetovo viac než 1400 škôl. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je podpora vyučovania nemeckého jazyka a rozvoj vzájomnej spolupráce škôl. Realizácia jednotlivých aktivít prebieha v úzkej spolupráci s Goetheho inštitútom.

Účasť v tomto projekte ponúka našim žiakom možnosť absolvovať jazykové pobyty v Nemecku, získať jazykové certifikáty, absolvovať divadelné, hudobné, výtvarné workshopy, tvoriť príspevky do online-časopisu, navštíviť divadelné predstavenia a výstavy, zapájať sa do zaujímavých súťaží a projektov. Prínosom pre vyučujúcich je účasť na odborných seminároch v Nemecku a podpora materiálneho a didaktického vybavenia školy.
V dňoch 27. – 28. 2. 2014 sa riaditeľka gymnázia PaedDr. A. Štefková zúčastnila vo Varšave riaditeľskej konferencie partnerských škôl z regiónu Strednej a Východnej Európy. Zástupcovia 20 škôl na pôde nemeckého veľvyslanectva podpísali dohodu o spolupráci a pokračovaní projektu na obdobie ďalších troch rokov. Súčasťou slávnostného aktu bola na pôde veľvyslanectva aj výstava plagátov jednotlivých škôl, na ktorých každá škola svojím jedinečným spôsobom stvárnila doterajší priebeh projektových aktivít. Zároveň pri tejto príležitosti vznikol katalóg, ktorý predstavuje všetky PASCH-školy regiónu.
 

Autor: GFŠ
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800