en
Neprehliadnite


Jarný fašiangový tábor

Jarný fašiangový tábor

Pekné a zaujímavé aktivity – jarný tábor pripravili pre deti z mesta Nová Baňa pedagogické pracovníčky CVČ v Novej Bani. Rodičia si svoje deti mohli prihlásiť na celý týždeň, alebo jednotlivé dni podľa záujmu aj finančných možností. Každé ráno sa stretla skupinka detí so svojimi vedúcim, ktorý im pripravili pestrý program.

V pondelok ich čakala zoznamovacia hra, po nej medzi deti zavítala pani Mária Kasanová a porozprávala deťom ako sa trávia Fašiangy na Tekovskej Breznici. Prišla v kroji čím zaujala viaceré deti, odpovedala na ich zvedavé otázky. Popoludní sme v Centre voľného času piekli fašiangovú špecialitu šišky .Tieto sa nám vydarili a deti mali skvelú pochúťku na olovrant. Neskôr sme hrali stolný futbal a cez obed sme mali vychádzku mestom spojenú s obedom.
V utorok nasledoval výlet do Banskej Bystrice do nákupného centra Európa spojený s návštevou kina, premietali nám rozprávku Ľadové kráľovstvo.
V stredu sme vyrábali karnevalové masky a navštívili mestskú knižnicu, kde pre nás pracovníčka knižnice Monika Dzianová pripravila zaujímavý program o fašiangoch. Popoludní sme sa rozdelili na dve skupiny prvá sledovala rozprávku o Šmolkoch a druhá vytvorila veľkého šaša z plastových vrchnáčikov.
Vo štvrtok naše kroky viedli na plaváreň do Levíc. Deti sa zdokonaľovali v plávaní, nechýbali ani loptové hry, či preteky v plávaní. Po návrate sme sa zahrali viaceré spoločenské hry.
V piatok dopoludnia bola pripravená súťaž Piati proti piatim, súťažili proti sebe skupina Kremničanov a skupina Flinstonovcov. Porotu robil krúžkar Michal a moderovala teta Vierka, súťaž sa deťom veľmi páčila a tak si ju zopakovali a sami aj uvádzali. Popoludní sme si pripravili karneval, na ktorom bola pirátka, pekné čertice, duch Slovenka a iné masky. Po tanci nasledovalo chutné pohostenie zákusok a džús.


Viera Homolová
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800