en
Neprehliadnite


Mestská knižnica zakúpila nové knihy pre čitateľov

Mestská knižnica zakúpila nové knihy pre čitateľov

"Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život."

Seneca

Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb patrí k hlavným prioritám Mestskej knižnice Nová Baňa. Pravidelné dopĺňanie knižničného fondu aktuálnou literatúrou je našou hlavnou úlohou.

Aktualizovaním knižničného fondu knižnica prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a kultúrneho povedomia širokej verejnosti a podporuje a propaguje čítanie u detí a mládeže, ako aj u dospelých čitateľov.

Na projekt s názvom „AKVIZÍCIA KNIŽNIČNÉHO FONDU NOVÁ BAŇA“ z roku 2020 nám boli z Fondu na podporu umenia poskytnuté finančné prostriedky v hodnote 2 900 eur, a to na zakúpenie náučnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých, populárnej literatúry, encyklopédií, beletrie pre dospelých a publikácií pre deti a mládež.

Vďaka podpore získanej z FPÚ knižnica doplnila a obohatila svoj knižničný fond o 230 titulov kníh v hodnote 2 900 eur.

Zo zakúpených kníh sa tešíme. Veríme, že sme urobili radosť aj našim čitateľom, ktorí nás potešia svojou návštevou.

„Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Eva Čaklošová
Mestská knižnica

 

 

        
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800