en
Neprehliadnite


Verejné obstarávanie: Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa 2021

Verejné obstarávanie: Oprava výtlkov MK v kat. území mesta Nová Baňa 2021

Dňa 8. 6. 2021 bolo na portáli UVO zverejnené verejné obstarávanie na predmetnú zákazku.

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432453
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800