en
Neprehliadnite


Zjednodušenie odťahovania autovrakov

Zjednodušenie odťahovania autovrakov

S účinnosťou od 15. 5. 2021 zavádza novela zákona nový dôvod odstránenia vozidla z cesty, chodníka a po novom aj parkoviska, a to v prípade, ak je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

1. Doterajšie možnosti

Doteraz bolo možné odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa len z tých dôvodov podľa § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej aj ako „zákon o cestnej premávke“), ak je:

  1. na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  2. na vyhradenom parkovisku pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom vozidla, pre osobu so zdravotným postihnutím alebo pre vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom, ak také parkovisko nie je preň určené,
  3. bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom, ak podlieha evidenčnej povinnosti, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.

V prípadoch, ak išlo o opustený autovrak, bolo možné využiť len postup podľa zákona č. 79/2015 Z. z., teda jeho prehlásením za odpad okresným úradom.

2. Nové riešenie

Dňa 15. 5. 2021 nadobúda účinnosť zákon č. 148/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Novela zavádza nový dôvod odstránenia vozidla z cesty, chodníka a po novom aj parkoviska, a to v prípade, ak je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky [§ 43 ods. 4 písm. d) zákona o cestnej premávke].
V súvislosti s vyššie uvedeným pristúpila Mestská polícia Nová Baňa k odťahovaniu autovrakov z verejných priestranstiev a parkovísk. Dňa 26.06.2021 boli odtiahnuté dva vraky vozidiel z Ul. Kollárovej a Pod sekvojou. V uvedenej činnosti bude MsP naďalej pokračovať. S odťahovaním vozidiel však súvisí dodržiavanie určitých zákonných lehôt a administratívnych úkonov, preto samotné odťahovanie vozidiel môže trvať dlhšiu dobu.

Róbert Müller
náčelník MsP
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800