en
Neprehliadnite


„Obrázok pre Darinku“

„Obrázok pre Darinku“

Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku.

25.8. 2021 – 30.9.2021
 

Projekt Obrázok pre Darinku je celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku, ktorá  vznikla myšlienkou učiteliek pôsobiacich v materskej škole v Novej Bani. Ide už v poradí o druhý ročník , ktorý nesie názov JARNÝ VÁNOK. Hlavným cieľom celého projektu je podporiť vzdelávaciu oblasť umenie a kultúru v predprimárnom vzdelávaní,  rozvíjanie nadania a talentu na základe súťaživosti detí. Súťaž je spojená s prehliadkou výtvarných prác a ukončená slávnostným odovzdávaním cien oceneným  deťom v jednotlivých kategóriách.

Výstava výtvarných prác celoslovenskej výtvarnej súťaže detí predškolského veku „OBRÁZOK PRE DARINKU“ – Jarný vánok je jednokolová. Zapojili sa do nej organizácie s deťmi predškolského veku (jasle, materské školy, súkromné materské školy, špeciálne materské školy, základné umelecké školy s prípravnými ročníkmi). Rozdelené sú do kategórií A - 2-3 ročné deti, B - 4-5 ročné deti, C - 6ročné deti, D - deti so ŠVVP.

Do súťaže boli zaradené práce vyhotovené technikami – maľba, kresba, kombinovaná technika formát A4, A3.

Súťaž podporuje a  napomáha vyhľadávaniu talentovaných tvorcov, zároveň vytvára aj priestor pre rozvoj umeleckej tvorivosti i technickej zdatnosti detí spojenú s prezentáciou diel tematického i žánrového zamerania (ročné obdobia). Poskytuje príležitosť pre porovnanie ich umeleckej i technickej úrovne. Rozvíja talent, kreativitu, nápaditosť, technické danosti detí. Vzdelávacia časť súťaže prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu vedomosti a zručností v oblasti umeleckej tvorby, vytvára možnosť pre ďalšie vzdelávanie sa v umeleckej oblasti.

Na obrazoch nájdete stvárnené rôzne jarné príbehy a zážitky detičiek: hry na lúkach, kvitnúce stromy a kvety, jarné víly, hry s kamarátmi a všeličo iné, čo pohladí oko nielen detského diváka.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800