en
Neprehliadnite


Mestské zastupiteľstvo 22. 9. 2021

Mestské zastupiteľstvo 22. 9. 2021

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu sa zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Novej Bani uskutoční kombinovane. Pre primátora mesta, hlavnú kontrolórku a poslancov MsZ bude zasadnutie prezenčne a konatelia mestských spoločností, riaditeľky škôl a ostatní zamestnanci MsÚ budú pripojení k rokovaniu online. Ak máte záujem o sledovanie prenosu naživo, využite prenos MsZ v rámci kanálu YouTube, kde je k dispozícii aj online chat v čase od 15:00-15:30 hod. Rokovanie MsZ 22.09.2021 začína od 13:00 hod.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800