en
Neprehliadnite


Projekty vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea v Novej Bani

Projekty vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea v Novej Bani

V prílohách sú zverejnené tri návrhy projektu vybudovania modelu Potterovho stroja, baníckeho skanzenu, resp. baníckeho múzea, vrátane využitia existujúceho domu a celého areálu na ul. Mariánska č.8 v Novej Bani. Jednotlivé projekty zahŕňajú aj sprístupnenie autentických základov strojovne Potterovho stroja pre verejnosť, ktoré boli predmetom archeologického výskumu počas predchádzajúcich troch rokov.

Cieľom zverejnenia je umožniť aj verejnosti zoznámiť sa s jednotlivými návrhmi, návrhy budú prerokované na zasadnutí Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ dňa 13. októbra 2021 a zároveň budú predmetom rokovania na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa dňa 24. novembra 2021.
Nakoľko archeologický výskum bol v roku 2021 ukončený, naším zámerom je prikročiť k budovaniu tohto areálu podľa vybratého návrhu už začiatkom budúceho roka.

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800