en
Neprehliadnite


MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA

Slávnostným vyhlásením výsledkov sa v Novej Bani skončil 39. ročník Melekovej divadelnej Novej Bane, ktorý sa konal v týždni od 24. do 28. marca 2014. Regionálnu prehliadku amatérskych divadiel zorganizovali BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a mesto Nová Baňa v rámci 92. ročníka súťaží slovenských divadelných súborov – Scénická žatva 2014.

Slávnostné prijatie divadelníkov sa uskutočnilo v obradnej sieni. Melekovu divadelnú Novú Baňu odomkli divadelným kľúčom a úvodnými slovami Mgr. Miroslav Filus a Katarína Štrbová. Divadelná opona v kine Vatra sa otvorila pre 4 súťažné divadelné inscenácie a 1 nesúťažné divadelné predstavenie.
Na svoje si prišli snáď všetci priaznivci divadla. Počas týždňa sa predstavil: DS MÚZa Nová Baňa s divadelnou hrou Lakomec, DS Experti Žiar nad Hronom s predstavením Život je viac ako syr, DS Dom chvály Nová Baňa s divadelnou hrou Tanec nad plačom a Paradájz Pikčr Banská Štiavnica s rockokovou operou Krútňava. Ako hosť festivalu sa 26. marca predstavil Divadelný ochotnícky súbor NOCOCO z partnerského mesta Mimoň s nesúťažným predstavením Šlapky.
Po predstavení sa divadelníci stretli na workshope s lektorom Mgr. Andrejom Turčanom, aby sa zdokonalili v hereckej, režijnej a dramaturgickej oblasti, a mohli tak pripraviť pre divákov ešte kvalitnejšie predstavenia. Prehliadkou nás sprevádzala Mgr. Jela Šuleková a Mgr. Iveta Lukáčová uviedla DOS NOCOCO z partnerského mesta Mimoň.
Bez podpory sponzorov by nebolo možné zorganizovať podujatie takéhoto charakteru, a preto vďaka patrí Knauf Insulation, s.r.o., Záhradkárske potreby STIHL, Cukráreň Alžbetka v Novej Bani a COOP JEDNOTA v Žarnovici.
Povedané slovami Mgr. Andreja Turčana, predsedu poroty, režiséra a pedagóga dramatickej tvorby: Aj tento ročník priniesol rad inšpiratívnych podnetov. Na javisku opäť preukázali talent viaceré divadelné súbory a v nich viacerí pozoruhodní účinkujúci. Diváci tiež v hojnej miere prejavili vnímavosť a žičlivosť, a tak sme boli prítomní príjemnému, radostnému, podnetnému podujatiu, ktoré Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom a mesto Nová Baňa starostlivo pripravili.
Úlohou poroty je hodnotiť a vybrať na ďalší postup. Nuž sme hodnotili a vybrali, veríme, že spravodlivo. S úctou a rešpektom k tvorivosti divadelných amatérov, ktorí prinášajú vzácne ušľachtilé hodnoty do našich dní.
Dovidenia na jubilejnom 40. ročníku.

Mgr. Lenka Bieliková, MsÚ Nová Baňa

VYHODNOTENIE
CENU DIVÁKA:
DS Dom chvály Nová Baňa s inscenáciou Tanec nad plačom.


DIPLOM ZA NAJLEPŠÍ HERECKÝ VÝKON:
Petrovi Štrbovi za stvárnenie Harpagona v inscenácii Lakomec.


OCENENIE:
DS Experti Žiar nad Hronom za invenčný výber témy.


ODPORÚČANIE:
DS MÚZa (Malý útvar zábavy) Nová Baňa s inscenáciou Lakomec
na Krajskú prehliadku divadla dospelých Zochov Tisovec.


NOMINÁCIU:
DS Paradájz Pikčr Banská Štiavnica s inscenáciou Krútňava
na Krajskú prehliadku divadla dospelých Zochov Tisovec.


NOMINÁCIU:
DS Dom chvály Nová Baňa s inscenáciou Tanec nad plačom
na Krajskú prehliadku divadla mladých Zochov Tisovec.

Mgr. Miroslav Filus, POS Žiar nad Hronom
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800