en
Neprehliadnite


Koľko obcí na Slovensku sa môže pochváliť, že má vlastnú vyšľachtenú ružu - vznikne v Horných Hámroch rozárium?

Koľko obcí na Slovensku sa môže pochváliť, že má vlastnú vyšľachtenú ružu - vznikne v Horných Hámroch rozárium?

Na prvý pohľad sa to zdá bizarné, ale obcou s vlastnou ružou sú Horné Hámre, ktorá je zakladajúcim členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron. V kronike obce by sme našli zápis z 19. storočia o sobáši a neskôr o narodení dvoch synov svetovej osobnosti, ktorá tu pôsobila a písala o tomto mieste, že tu má „ružový raj“. Ani by som sa nečudoval, ak by sa mi narodili dvaja synovia a darila by sa mi práca, zrejme
by sme tiež hovorili o raji.

Ale táto osobnosť skutočne píše o ružovom raji, lebo bola jeho tvorcom. Tento príbeh je o svetovom šľachtiteľovi ruží a drevín Rudolfovi Jozefovi Geschwindovi ( 1829 - 1910 ), ktorý v Horných
Hámroch na mieste, ktoré sa volá Brod, pôsobil od roku 1859. Na Brode ( známa križovatka do Kľakovskej doliny s opustenou horárňou ) bolo to miesto ružového raja, kde bola aj vyšľachtená ruža ( Erinnerung an
Brod - spomienky na Brod), ktorá sa ešte dnes ponúka na šľachtenie do našich záhrad. Na Brode napísal aj svoje pionierske dielo Hybridizácia lesných drevín. Zhrnul v ňom skúsenosti s krížením duba letného s dubom
zimným a vizionársky vyjadril názor, že je možné vypestovať dreviny s novými vhodnejšími vlastnosťami. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí veľká encyklopédia o Hybridizácii ruží vydaná roku 1863 vo Viedni s tretím vydaním roku 1997 v New Yorku. Šľachtiteľ vypestoval celkom 707 ruží, podľa jeho záznamov išlo prevažne o kríčkové ruže. No dnes už rozoznávame len 138 ruží, ale v roku 2000 prijali jeho najznámejšiu ružu „Pozdrav z Teplic“ do Svetovej siene slávy ruží v Montreali, kde bolo prijatých len 14 ruží. Rudolf Geschwind je pre všetkých rozáristov na celom svete významnou ikonou, dozrel najvyšší čas využiť potenciál tejto osobnosti pôsobiacej na Slovensku pre významné atrakcie Slovenska. Viaceré jeho výpestky dnes môžu záujemcovia vidieť v krásnom rozáriu Baden pri Viedni, ale aj v arboréte Borová hora vo Zvolene – pôvodne ako súčasť najväčšieho  kúpeľného parku v bývalom Československu pri kúpeľoch Sliač, kde sa zakladal cestovný ruch na Slovensku, keďže tam vybudovali prvý slovenský hotel.

Ing. Peter Sárinec – riaditeľ OOCR
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800