en
Neprehliadnite


Miestni podnikatelia vidia podporu cestovného ruchu takto...

Miestni podnikatelia vidia podporu cestovného ruchu takto...

Cestovný ruch je činnosť zameraná na uspokojenie potrieb, ktoré súvisia s cestovaním a pobytom osôb mimo miesta trvalého bydliska. Cestuje sa vo voľnom čase za účelom odpočinku, poznávania, zdravia, rozptýlenia a zábavy, ale tiež kultúrneho a športového vyžitia, služobných ciest a získania komplexného zážitku. Základnou podmienkou cestovného ruchu je slobodný pohyb ľudí.
V minulosti ľudia nechodili na dovolenky do exotických krajín, keď oddychovali, tak v blízkosti svojich domovov. Boli spokojní s posedením pri jazere vedľa mesta.
Ako odvetvie spoločenskej činnosti sa cestovný ruch začal formovať koncom 19. a zač. 20. storočia, kedy dosiahol vysoký stupeň rozvoja a stal sa súčasťou spotreby a životného štýlu obyvateľov, najmä ekonomicky vyspelých štátov. Otvorením hraníc a globalizáciou sa začalo masovo cestovať za hranice Slovenska, vzrástol fenomén dovoleniek pri mori a môže sa zdať, že sa pozabudlo na atraktivity, ktoré ponúka naša krajina.
Čo považujú za potrebné, aby sa realizovalo v praxi pre podporu návštevnosti nášho regiónu sme sa opýtali miestnych podnikateľov v cestovnom ruchu:

Igor Gladiš, Penzión No. 1, Nová Baňa:
Ja si myslím, že v posledných rokoch sa už konečne začala aktívna spolupráca medzi mestom a podnikateľmi, tiež aj s občanmi pri rozvoji turistického ruchu, skrášľovaní mesta a okolia. Pokračoval by som vo vytváraní atrakcií, ktoré sú spojené s históriou mesta - hlavne baníctvom. Taktiež využiť ešte nepoznané alebo málo navštevované prírodné lokality formou pokračovania vytvárania náučných chodníkov. Ponúknuť a využiť voľné priestory v meste, ako napr. bývalá piváreň v tržnici alebo Zvonička pre účely služieb, kde by sa dali spríjemniť chvíle v štýlovom zariadení charakteristickom pre Novú Baňu.
Ing. Branislav Štrba, Školiace stredisko a ubytovanie v chatkách Hrabiny:
Samozrejme, že každý región má návštevníkom čo ponúknuť. Niektorý viac, niektorý menej. Dôležité je určite pri propagácií využiť všetky dostupné komunikačné prostriedky (tlač, internet…). No, cestovný ruch ako odvetvie služieb je postavené na ľuďoch a ich prístupe. Ak sa naučíme byť srdeční a ústretoví, ak bude každý návštevník mať pocit, že sme pre neho urobili všetko, čo sa dalo a ešte o čosi naviac, bude spokojný. A určite si to nenechá pre seba. Veď sami vieme, že dobrá osobná skúsenosť je tá najlepšia reklama.
Igor Moško, majiteľ zariadenia TAJCH u IGORA:
Za najdôležitejšie považujem zvýšenie propagácie všetkými dostupnými kanálmi. Pre malých podnikateľov je to finančne náročné, preto by sa v tejto oblasti malo vynaložiť väčšie úsilie. Od diaľnice až po jednotlivé strediská nie je dostatočne vyznačená ani len trasa a už vôbec nie pútavé tabule. Rozhodne máme čo ponúknuť, len nikto okrem Novobančanov o tom nevie.
Tak ako sa už v Novej Bani začalo, oživenie baníckych tradícií by malo byť pre naše mesto základom a je dôležité ďalej v tom pokračovať.
Vynikajúce lákadlo pre turistov je novootvorený Náučný chodník Zvonička. Prináša nový pohľad, poučenie a rozšírenie znalosti o danej lokalite nielen turistom, ale ja miestnym obyvateľom.
Dôraz by som kládol aj na dobudovanie cyklotrás v spolupráci s BIKE TEAM, je to výborný produkt pre cestovný ruch.
Čo sa týka rekreačnej oblasti Tajch, vyčistenie vody jazera, informačné tabule o faune a flóre a o kvalite vody, taktiež osvetlenie chodníka, pravidelné udržiavanie čistoty okolia a kosenie trávnatých plôch je základ, keď chceme prilákať turistov a predĺžiť ich pobyt v tomto prostredí.

Mgr. Jana Tencerová
regionálny manažér OOCR
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800