en
Neprehliadnite


Otvorili sme ďalšie detské ihriská

Otvorili sme ďalšie detské ihriská

Na Školskej a Nábrežnej ulici už koncom minulého roka vyrástli dve nové detské ihriská pre menšie deti. Boli financované z rozpočtu mesta a realizácia prebiehala prostredníctvom Technických služieb mesta Nová Baňa.
Keďže k nám jar v tomto roku zavítala oveľa skôr a o vstup na ihriská bol záujem, umožnili sme prístup na ne ešte pred ich oficiálnym otvorením. To sa konalo v pondelok, 7. apríla 2014 od 16.00 hod. Otvorenia sa zúčastnili aj poslanci MsZ v Novej Bani Peter Forgáč, Natália Pinková a riaditeľ Technických služieb mesta Nová Baňa František Bakoš.

Hneď na úvod vystúpili mladšie dievčatá z tanečného súboru Zuzana z Centra voľného času Nová Baňa, ktoré sa pod vedením PaedDr. Tatiany Polcovej, špeciálne na túto príležitosť, zmenili na veselých šašov a predviedli nám svoju Šašovskú párty. Potom dostal slovo pán primátor Mgr. Ján Havran. Naši šašovia rozdali deťom džúsiky aj balóniky a prestrihnutím stuhy boli ihriská oficiálne otvorené. Veľký záujem o detské ihriská je dobrým znamením toho, že budú plniť svoj účel a rodiny so svojimi najmenšími detičkami majú bezpečné miesto na trávenie času vonku. Kľúče od ihrísk boli odovzdané dobrovoľníčkam Dagmar Mikuškovej a Natálií Pinkovej, ktoré ich budú odomykať a zamykať v zmysle prevádzkového poriadku.
Boli by sme veľmi radi, keby si susedia zo Školskej a Nábrežnej ulice ihriská vzali za svoje, starali sa o ne, dozerali nielen na čistotu, ale aby neboli ľahostajní aj k nevhodnému správaniu sa na nich. Je len na nich, ako toto ihrisko bude vyzerať.
Eva Mikušková, MsÚ-OKI
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800