en
Neprehliadnite


Malý záchranár

Malý záchranár

Centrum voľného času v Novej Bani, OZ Salus Vitalis, OZ Centráčik
v spolupráci s mestom Nová Baňa

Vás pozývajú na súťaž
v poskytovaní prvej pomoci predškolákov materských škôl v obvode mesta Nová Baňa
4. júna 2014 od 9,00 hod.
na futbalovom štadióne v Novej Bani
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800