en
Neprehliadnite


MÁJ V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

MÁJ V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

1. mája 2014 Vystúpenie Novobanských mažoretiek na majstrovstvách v SR v stolnom tenise o 9,00 hod. pri stolnotenisovej hale v Novej Bani
3. mája 2014 Pútikov vŕšok - prírodovedná vychádzka
5. mája 2014 Hrnčiarska tvorivá dielňa s Jánom Fialom o 14,00 hod. v CVČ
9. mája 2014 Vystúpenie tanečných súborov CVČ na Majálese v Semmelrocku

10.mája 2014 Žuhračka - prírodovedná vychádzka
15. mája 2014 „Deň tanca" krajská tanečná súťaž / Novobanské mažoretky a TS Zuzana st./
15. mája 2014 Okresné kolo v Biologickej olympiáde kategória D
23. mája 2014 Centráci rodičom a mestu v programe „Mach a Šebestová na cestách" v kine Vatra o 16,30 hod.
28. mája 2014 „Štvorlístok zdravia" stretnutie predškolákov s Hasičským zborom Nová Baňa
29.mája 2014 Eko dielňa - stavanie veží z odpadového materiálu

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa v Centre voľného času,Bernolákova 30, tel. č. 045 / 68 56 365
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800