en
Neprehliadnite


STAVANIE MÁJA

STAVANIE MÁJA

Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou stavania mája. Pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a, samozrejme, lásky vyrástol pod oknami dievčiny súcej na vydaj.

U nás, v meste, vyrástol na Námestí slobody za rezkých tónov Dychovej hudby A. Micovčina zo ZUŠ Nová Baňa, ktorá nám pod taktovkou Jozefa Kráľa spríjemnila toto podujatie. V kultúrnom programe vystúpila aj FSk Vinička s tradičnými ľudovými piesňami a na ľudovú nôtu sme pokračovali aj vystúpeniami škôlkarov z elokovaných tried Kolibská, Nábrežná a Štúrova ulica. Deti v ľudových krojoch sú vždy lákadlom pre všetkých divákov. Pod vedením svojich učiteliek nacvičili veselé tančeky. Hoci bolo v tento deň počasie veľmi neisté, napokon nám vydržalo a Novobančania mohli stráviť na námestí predmájové popoludnie s rezkou muzikou a spevom.
Ďakujeme za spoluprácu šikovným študentkám z Gymnázia F. Švantnera - Karinke Tužinskej za výborne zvládnuté moderovanie a Viktórii Medveďovej a Kristíne Bakošovej za vyzdobenie mája v krojoch.
Eva Mikušková
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800