en
Neprehliadnite


EMIL STRUHÁR namiešal Novobančanom COCKTAIL PIANO

EMIL STRUHÁR namiešal Novobančanom COCKTAIL PIANO

„Hudba je ako horúce a prosté ľudské slovo, adresované všetkým ľuďom.
Treba jej uvoľniť cestu, aby sa dostala k cieľu všetkými prostriedkami,
veď nás sprevádza a je našou priateľkou od kolísky celým životom.“

Týmito slovami otvoril svoj hudobný blok COCKTAIL PIANO Emil Struhár v nedeľu 3. augusta v rámci Kultúrneho leta v radničnom parku.

Už názov napovedal, že odznie mix rôznych hudobných žánrov.
Prvý hudobný blok bol otvorený romantickým pianom. Zazneli skladby J. Maláska, R. Claydermana, V. Forstera. V druhom hudobnom bloku boli prezentované skladby krajín Orientu – Rumunská rapsódia, Srede Skopje, grécka skladba Pastier. Posledný hudobný blok bol uzavretý skladbami Plaisir d'amour... Na záver zaznela skladba rondo Alla Turca zaranžovaná Emilom Struhárom.
Emil Struhár žil niekoľko rokov v USA, kde jeho kroky sprevádzala hudba. Krásne popoludnie pri hudbe spolu s ním strávili Novobančania, medzi ktorými boli aj bývalí členovia skupiny SOGST. Tento rok skupina oslavuje 40 rokov od svojho založenia, ktorej E. Struhár bol členom.
Hustý dážď nás sprevádzal až na ceste domov, ale v duši hrial príjemný hudobný zážitok.

Helena Trajteľová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881