en
Neprehliadnite


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Jedným zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie je princíp programovania. A to programovania na všetkých úrovniach. Od tej najvyššej, národnej úrovne, až po najnižšiu, mestá, obce. Zmena spoločenských podmienok, predstáv obyvateľov a tiež nové programové obdobie Európskej únie znamenajú nové priority v oblastiach čerpania pomoci a z toho vyplývajúcu potrebu tvorby nových strategických dokumentov. Takýmto dokumentom je pre naše mesto program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

PHSR mesta má charakter strategického strednodobého rozvojového dokumentu. Spracováva sa na obdobie siedmych rokov s dlhodobým výhľadom na 10 až 14 rokov. Je nositeľom rozvojovej politiky mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja mesta. Zároveň poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovuje strategické ciele, rozvojové priority a strategické oblasti v súlade s národnými cieľmi a cieľmi PHSR samosprávneho kraja.
PHSR mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2020 bude pozostávať z piatich častí: analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej a bude výsledkom strategického plánovania založeného na princípe partnerstva.
V súčasnosti je ukončená Analytická časť PHSR, ktorú nájdete na samostatnej stránke tu.
Mesto Nová Baňa pokračuje v tvorbe dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2014 – 2020 spracovaním jeho ďalších častí. V prípade záujmu o aktívnu účasť v tomto procese, môžete nahlásiť svoje údaje na MsÚ Nová Baňa, kontaktná osoba: Mgr. Jana Holá, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 045/ 67 82 806 a podľa svojho záujmu budete zaradený do niektorej z nasledovných pracovných skupín: hospodárska, sociálna alebo ekologická.
 

Viac informácií...
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881