en
Neprehliadnite


40 rokov regionálnych tradícií v oblasti ochotníckeho divadelníctva

40 rokov regionálnych tradícií v oblasti ochotníckeho divadelníctva

Amatérske divadlo ako jedna z foriem záujmovo-umeleckých činnosti predstavuje osobitý a podnetný fenomén. Predpokladom vzniku je nadšený ochotník, ktorý predznamenáva lásku k divadlu, venuje mu svoj voľný čas a ochotne prináša so sebou na javisko život či kus svojej prirodzenej pravdy o živote.

Tieto prvky robia ochotnícke divadlo výnimočným, pretože nám divákom odovzdávajú svoj odkaz. K udržaniu ochotníckeho divadla prispievajú v tomto duchu aj súťažné festivaly.
V období, kedy si pripomíname Svetový deň divadla sa každoročne v Novej Bani realizuje festival s názvom Melekova divadelná Nová Baňa. Pred 40. rokmi začala písať svoju históriu súťaž medzi divadelnými ochotníkmi v bývalom okrese Žiar nad Hronom. Pri jej zrode stáli Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom, mesto Nová Baňa a pre divadlo oddaný Peter Melek, predseda Okresného poradného zboru pre divadlo. Práve pred 5 rokmi sa podľa neho slávnostne premenovala Divadelná Nová Baňa na Melekovu divadelnú Novú Baňu. Za 40 rokov sa na javisku vystriedalo veľké množstvo ochotníkov z okolia. Každý ročník súťaže bol pre divadelníkov motivujúci a prinášal úspechy v krajských, ale aj celoslovenských súťažiach.
Každý divadelný súbor má svoj pôvab, štýl, názor, jedinečnosť. V tomto silnom ročníku sa nám predstavili divadelné súbory so svojím divadelným predstavením: DS MÚZa, Nová Baňa: Prebuď sa Katarína, DS Pitelovčan, Pitelová – Už sú všetci v jednom vreci, DS Dom chvály, Nová Baňa – Mastný hrniec, DS Pri pekárni, Žarnovica – Čiernobiela komédia, DS Pomníkové divadlo, Hliník nad Hronom – Recepcia, DS Prenčovan – Keď jubilant plače a hosť prehliadky s nesúťažným predstavením DS Paradájz Pikčr, Banská Štiavnica: Doružova.

Boli slávnostne prijatí Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta, pred úvodným ceremoniálom jubilejného 40. ročníka festivalu. Pri slávnostnom vyhlásení výsledkov ocenením odovzdali ceny Mgr. Helena Žňavová, riaditeľka POS Žiar nad Hronom, Mgr. Ján Havran, primátor mesta Nová Baňa, Mgr. Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu BBSK a Milo Kráľ, profesionálny herec, režisér, hudobník, ktorého korene sú práve tu v Novej Bani.
Súčasťou divadelného festivalu bola vo vestibule kina Vatra výstava s názvom 40. rokov divadelných prehliadok v Novej Bani a workshopy. Prvý sa uskutočnil v stredu 25. marca s popredným slovenským mímom a lektorom Miroslavom Kasprzykom pod názvom Pohyb, Pohyb. Druhý sa uskutočnil v nedeľu 29. marca v Gymnázium Františka Švantnera s lektorom Mgr. Andrejom Turčanom.
Toto jubileum sa stalo vhodnou spoločenskou príležitosťou na verejné ocenenie a vyslovenie poďakovania aktívnym osobnostiam a kolektívom, ktorí prispeli k rozvoju ochotníckeho divadelníctva: Eduard Šebian, Helena Budinská, Ján Škvarka in memoriam, Divadelný súbor Bukovinka a Mesto Nová Baňa.

Mgr. Lenka Bieliková
 

UDELENÉ OCENENIA:

- za ženský herecký výkon - Ľubici Budinskej v inscenácií DS MÚZa Nová Baňa „Prebuď sa Katarína“;
- za kolektívny prejav - Divadelnému súboru Pitelovčan v inscenácií „Už sú všetci v jednom vreci“;
- za žánrové riešenie - Divadelnému súboru Pomníkové divadlo, Hliník nad Hronom v inscenácií „Recepcia“;
- za inscenačné stvárnenie slovenskej klasiky - Divadelnému súboru Prenčovan v inscenácií „Keď jubilant plače“;
- s nomináciou na krajskú súťaž v kategórií divadlo dospelých - Divadelnému súboru Pri pekárni, Žarnovica s inscenáciou „Čiernobiela komédia“;
- s nomináciou na krajskú súťaž v kategórií divadlo mladých - Divadelnému súboru DOM CHVÁLY, Nová Baňa s inscenáciou „Mastný hrniec“;
Cenu diváka - Divadelnému súboru Dom chvály, Nová Baňa s inscenáciou „Mastný hrniec“.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800