en
Neprehliadnite


70. výročie oslobodenia mesta

70. výročie oslobodenia mesta

V kalendári dejín Novej Bane má nezabudnuteľné miesto 28. marec 1945. V tento deň privítali jeho obyvatelia v uliciach svojho mesta vytúženú slobodu. Mesto Nová Baňa si organizovaním pietnej spomienky kladenia vencov a kytíc každoročne uctieva pamiatku tých, ktorí počas II. svetovej vojny bojovali za slobodu a obetovali za ňu svoje životy.

Novobančania si 70. výročie oslobodenia svojho mesta pripomenuli v piatok 27. marca 2015 pri Pomníku padlých na Námestí slobody. Podujatia sa v hojnom počte zúčastnili žiaci novobanských škôl aj občania mesta.
Spomienku otvorila básňou Mgr. Viera Kopernická. V mene všetkých si uctili padlých hrdinov príhovormi Natália Pinková, viceprimátorka mesta a Stanislav Štamposký, predseda organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy Nová Baňa.
Česť pamiatke padlým hrdinom!
Mgr. Lenka Bieliková
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881