en
Neprehliadnite


Materská škola: Oznam

Materská škola: Oznam

Riaditeľka  Materskej  školy na ulici Nábrežná 2 , oznamuje rodičom detí narodených v rokoch 2010, 2011, 2012,   ktorí si podali žiadosť o umiestnenie dieťaťa do materskej školy, že ROZHODNUTIE   o prijatí resp. neprijatí dieťaťa si môžu vyzdvihnúť v materskej škole v dňoch od 24. apríla do 29. apríla 2015 v čase od 11.hod. do 16, 30 h.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881