en
Neprehliadnite


V Knaufe sme odhalili nový pamätník na počesť Jána Göpferta, zakladateľa sklárne.

V Knaufe sme odhalili nový pamätník na počesť Jána Göpferta, zakladateľa sklárne.

S myšlienkou, pripomenúť si takýmto spôsobom prelomový okamih, ktorý v Novej Bani položil základy moderného priemyslu, prišiel Ing. Pavel Petrech, bývalý riaditeľ závodu, ktorý na káve s Ing. O. Urdom túto predstavu a jej realizáciu prejednali a následne prerokovali s vedením Knaufu o súhlase, aby na pôde závodu mohol takýto pamätník byť osadený.

Vedenie Knaufu túto iniciatívu privítalo. Pôvodný termín mal byť v predvečer 1. mája, ale vhodne padol termín 1. mája nakoľko knaufaci v tento deň zorganizovali Súťaž vo varení gulášu. Tak sa mohlo spojiť príjemne s historickou spomienkou. Ostala už len úloha na realizáciu pamätníka. Po niekoľkých návrhoch vyšiel konečný, kde základom pre výrobu pamätníka je ryolit z novobanského lomu Štamprok a samotné dielo vytvoril pán Ondrej Kilik kamenosochár, syn bývalého zamestnanca sklárne.
Deň “D“ nastal a tak 1. mája 2015 o 10°° hod. na pôde fabriky, kde sú už osadené iné pamätné tabule sa uskutočnilo odhalenie nového pamätníka na počesť zakladateľa novobanskej sklárne Jána Göpferta. Niet snáď lepšieho spôsobu ako osláviť 1. máj, ktorý zúčastnení výstižne pomenovali nielen ako sviatok práce, ale aj dňom jari a lásky, láskou k práci či „robota má narodeniny“, než na mieste, kde pracovali celé generácie našich ľudí.
Ako prvý predniesol príhovor p. Petrech, v ktorom vyzdvihol Novobančanov a ich pracovitosť. Na neho nadviazal súčasný riaditeľ Ing. Marián Tkáč, ktorý pripomenul známy ľudový výrok, že život nie je len o chlebe-robote a pre človeka je dôležité vedieť, kde sme začali, kto sme a kam smerujeme. Zdôraznil význam histórie, kontinuity aj súčasnosti, za ktorú sa nemusí fabrika hanbiť, nakoľko patrí medzi tie dobré firmy.
Na záver riaditeľka Pohronského múzea v Novej Bani, Mgr. Katarína Konečná fundovane povedala o sklárskej tradícii v našom regióne, ktorej história začína už v stredoveku cez novovek až po známe začiatky 100 rokov fungujúcej sklárne v terajšej Starej Hute. Spomenula, že sklárstvo bolo úzko späté s banskou tradíciou a rok 1907, kedy boli položené základy sklárne Jánom Göpfertom, sa v Novej Bani považuje za začiatok moderného priemyslu oproti dovtedajším manufaktúram.
Ján Göpfert pochádzal zo známeho sklárskeho rodu firmy J. Schreiber a synovia. Narodil sa v Jaronoviciach u Dudňan. V roku 1903 sa priženil do Rudna nad Hronom a vzal si za manželku dcéru majiteľky tamojšej sklárne, vdovy Ružičkovej. Základy novobanskej sklárne položil v roku 1907. Novopostavená fabrika začala s výrobou 23. mája 1908. Vyrábalo sa tu úžitkové sklo, poháre, žiarovky, lisované, lekárnické i brúsené sklo.
Máme byť načo hrdí, že sme na miestach s vyše 100 ročnou tradíciou, kde pracovali cele generácie a fabrika bola najväčším zamestnávateľom a chlebodarcom.
Po slovách už bolo treba len prejsť k samotnému aktu odhalenia pamätníka. Tu vznikla dilema, kto z prítomných by to mal byť. Nakoniec pamätník symbolicky odhalil práve terajší robotník - rozvlakňovač na linke MV 2 Milan Maruška.
Odhalenia sa zúčastnili: Ing. Marian Tkáč, Ing. Jozefína Kasanová, Ing. Pavel Petrech, Ing. Jozef Koperdák, Ing. Otto Urda, Mgr. Marta Urdová, Mgr. Katka Konečná, Ing. Štefan Levrinc, Ing. Baník p. Maruška Milan, Ing. Jozef Cigáň, Mária Adamcová, Mgr. Ulrika Kováčová, Iveta Grausová a Ing. Mária Kasanová.

Ing. Otto Urda
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800