en
Neprehliadnite


Stavanie mája aj v našom meste

Stavanie mája aj v našom meste

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

Krásny, farebný máj sa podarilo postaviť aj v našom meste na Námestí slobody. A bolo veru veselo. Už pred samotným stavaním mája nám zaspievali žienky s FSk Vinička s heligónkarom Jožkom Suchým a hrou heligónky sa nám zručne predviedli deti ZUŠ – Heligonkárik za doprovodu heligónkarky Adriany Kráľovej. O 16. hodine sa už postavený máj hrdo pýšil svojou krásou. Kultúrny program si pri tejto príležitosti pripravili aj deti materských škôl a typické tekovské tance predviedol FS HÁJ.

Všetkým účinkujúcim patrí veľké poďakovanie.

                                                                                      Mgr. Iveta Lukáčová
                                                                                              zdroj:internet
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800