en
Neprehliadnite


70. výročie víťazstva nad fašizmom

70. výročie víťazstva nad fašizmom

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si štáty pravidelne pripomínajú 8. mája. V tomto roku si svet pripomína 70. výročie víťazstva nad fašizmom a nacizmom. 

Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom sa konali 7. mája 2015 aj na Námestí slobody v Novej Bani. Spomínať na obete druhej svetovej vojny a vzdať im poctu prišli okrem zástupcov samosprávy aj žiaci, študenti, pedagógovia a občania mesta. Zaznela hymna SR a úvodnú báseň predniesla Mgr. Viera Kopernická. Stanislav Štamposký, predseda organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pripomenul tiež vo svojom príhovore nezmyselné obete vojny. S príhovorom vystúpila Natália Pinková, viceprimátorka mesta,ktorá sa poklonila a položila veniec vďaky osloboditeľom k pamätníku SNP. Delegácia predstaviteľov mesta, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a politických strán si v mene všetkých  uctili pamiatku osloboditeľov kvetmi. Po pietnom akte program tradične obohatila svojim vystúpením spevácka skupina Jesienka s akordeonistom Ctiborom Šálym .

V záverepoďakoval Stanislav Štamposký všetkým zúčastneným, že si opäť prišli pripomenúť a uctiť si účastníkov boja proti fašizmu a hroznej druhej  svetovej vojny. Česť im pamiatke!

 

Mgr. Monika Dzianová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800