en
Neprehliadnite


Záhradná party vo dvore CVČ

Záhradná party vo dvore CVČ

Niekedy pri zakladaní fotografií zistíte , ako plynie čas. To sa stalo aj v Centre voľného času v Novej Bani, keď sme sa pustili do hŕby historických fotiek. Zistili sme, že Centrum voľného času v tomto školskom roku slávi 55. výročie. Preto sme sa rozhodli, že pri tejto príležitosti vydáme spomienkový buletín s fotografiami minulých a súčasných krúžkov a spoločne s deťmi, rodičmi a priateľmi neformálne oslávime 55 rokov formou záhradnej party vo dvore Centra voľného času.

Na každej dobrej party nesmie chýbať smiech, zábava, občerstvenie a hostia. Toto všetko sa nám podarilo sústrediť v areáli CVČ a nakoľko nám prialo aj počasie, hodnotíme túto akciu veľkou jednotkou. Ďakujeme za vaše povzbudivé slová a množstvo poďakovaní.
Vďaka pestrému scenáru, skvelým účinkujúcim a krásnym kostýmom sme sa snažili zoznámiť Vás so záujmovými útvarmi, ktoré pracovali v CVČ v Novej Bani počas celého školského roka 2014/ 2015. Výtvarne sme toto podujatie pozdvihli veselými balónmi a prácami detí z výtvarného krúžku Picasso.
Moderátorským slovom nás sprevádzala Adrika Gregorová – Hellebranthová. Na pódiu vystúpili DFS Novobanček za hudobného doprovodu Heligónčeka zo ZUŠ, TS Zuzana ml. a st. dievčatá, Eko krúžok, výtvarný krúžok Picasso, hrnčiarsky krúžok Hrnček, Turistický krúžok, Novobanské mažoretky kadetky a juniorky, krúžok Mladý hasič a FS Háj.
Záverečné defilé si na javisku vychutnali všetky účinkujúce deti. Im, ale aj svojím spolupracovníkom a priateľom , s ktorými sme túto záverečnú akciu pripravili , sa chcem zo srdca poďakovať.
Úprimne sme sa potešili našim vzácnym hosťom, a to bubnovej show Campana Batucada z Nitry. Títo bubeníci pripravili pre deti workshop v rytme brazílskych bubnov.
Za odmenu sme všetkým našim Centrákom pripravili rôzne sprievodné akcie, ako aj občerstvenie v Šašovej hodokárni. Okrem hot – dogov si deti pochutili na sladkom koláči a ovocnom nápoji.
Centráci ďakujú: Mestu Nová Baňa, Technickým službám Nová Baňa, Oddeleniu kultúry, Obeci Brehy, SC Zamkon, La Visage, Petrovi Zimanovi, Aroviane, Pesttrade, Antonovi Holému, firme AutoPaťo, Jozefovi Vozárovi, Natálii Pinkovej, Kataríne Budinskej – Pinkovej, Róbertovi Budinskému, Karin Tužinskej, Ketke Budinskej, Antonovi Medveďovi, Jánovi Holubovi, Milanovi Polcovi, Ivanovi Lachkému, Vladimírovi Majsniarovi, Andrei Pohronskej, Miriam Kašubováej Stanislave Mlynárikovej, Anete Tencerovej, Viktórii Valachovičovej, Helene Lenčovej, Petrovi Budinskému, Rastislavovi Uhreckému, Adriánovi Truskovi, ......

PaedDr. Tatiana Polcová, riaditeľka CVČ
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881