en
Neprehliadnite


Vyhodnotenie 2. Ročníka celonárodnej súťaže „ Do práce na bicykli“

Vyhodnotenie 2. Ročníka celonárodnej súťaže „ Do práce na bicykli“

Do práce na bicykli a každý deň? Táto myšlienka v rámci druhého ročníka celonárodnej súťaže aj tento rok oslovila pracujúcich v našom meste. Cieľom súťaže je motivácia využívať zdravý a ekologický spôsob dochádzania od práce a z práce, ako aj podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách.

Tento rok sa v rámci Slovenska do súťaže zapojilo 55 miest, 903 tímov a 2870 súťažiacich, čo je v porovnaní s minulým ročníkom skoro raz toľko.
Čo sa týka Novej Bane, do súťaže sa zapojilo celkom 12 tímov z 9 firiem pôsobiacich v Novej Bani, s počtom súťažiacich 31. Svojou snahou dosiahnuť čo najlepšie výsledky, ísť do práce na bicykli aj napriek nie vždy ideálnemu počasiu, „vybicyklovali“ pre Novú Baňu krásne 27 miesto.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 16. 6. 2015 v radničnom parku v Novej Bani a zúčastnilo sa ho 6 tímov zo 6 firiem. V zmysle štatútu súťaže sme vyhodnotili tri kategórie. V prvej kategórii boli súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli počas trvania súťaže, t.j. od 1. 5. do 31. 5. 2015, kde bol vybratý najlepší tím a najlepší jednotlivec, v druhej kategórii boli súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných počas trvania súťaže, kde bol ocenený tak isto najlepší tím aj jednotlivec a treťou kategóriou bola tzv. Bonusová kategória, kde sme vyžrebovali jedného zo súťažiacich zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli.
 

Viac...
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800