en
Neprehliadnite


IV. ročník Tajchovej osmičky opäť s rekordnou účasťou!

IV. ročník Tajchovej osmičky opäť s rekordnou účasťou!

Už po štvrtýkrát sa v prvú septembrovú sobotu uskutočnila bežecká súťaž „Tajchová osmička“. Toto podujatie, organizované mestom Nová Baňa spolu s nadšencami pre beh z Novej Bane, opäť prekonalo účasť spred minulých rokov. Napriek raňajším dažďovým kvapkám sa v rekreačnej oblasti Tajch zišlo z celkového počtu registrovaných účastníkov 276 až 251 bežcov, ktorí sa zaregistrovali vopred na internetových stránkach Tajchovej osmičky a prípadne sa registrovali na mieste v deň preteku. Počasie nám nakoniec vyšlo v ústrety a pre bežcov bolo ideálne.

Novinkou IV. ročníka Tajchovej osmičky bola profesionálna časomiera, ktorú dodala firma Sport Timinig Slovakia, s.r.o. z Kežmarku. Touto cestou ďakujeme za výbornú spoluprácu. Aj vďaka nej bol zabezpečený plynulý priebeh podujatia v súlade s propozíciami preteku.

V tomto ročníku sme v rámci preteku mali 11 súťažných skupín a 1 nesúťažnú, ktorou bol Beh zdravia. Deti, juniori a dorastenci bežali na tratiach o dĺžke 100m, 300m, 500m, 1,2km a 2,4km po cyklochodníku okolo jazera Tajch a zúčastnilo sa ich 126 bežcov. Víťazov jednotlivých skupín sme vyhodnocovali zvlášť dievčatá a zvlášť chlapcov.

Behu, s dĺžkou trate 5,52 km, sa mohli zúčastniť ženy aj muži bez obmedzenia veku. Stretli sa tu ročníky narodenia od 1937 do 2006. V tejto kategórii bežal aj najstarší účastník podujatia pán Juraj Cengel z Ilije. Celkove túto trať odbehlo 49 bežcov.
Hlavného behu, s dĺžkou trate 8 km, sa zúčastnilo 76 bežcov. Títo boli rozdelení do skupín podľa pohlavia a veku, muži do 40 rokov, nad 40 rokov, nad 50 rokov a nad 60 rokov a ženy do 40 rokov, nad 40 rokov a nad 50 rokov.
Súčasťou podujatia bol už spomínaný Beh zdravia. Do tejto kategórie sa bežci nemuseli vopred registrovať, štartovať mohol každý, bez ohľadu na vek, kondíciu. Beh bol určený pre všetkých, ktorí chceli urobiť niečo pre radosť a svoje zdravie. Trať viedla okolo jazera Tajch, po cyklochodníku a jej dĺžka bola 864 metrov. Pre každého účastníka v čakala v cieli odmena, zdravé jablko.

Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme aj tento rok vyhlásili najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon. Najmladším účastníkom sa stala Anna Vážna narodená v roku 2013 z Wittenberg-u, najstarším účastníkom sa stal už po štvrtýkrát Juraj Cengel, narodený v roku 1937 z klubu Ilija (Banská Štiavnica). Najrýchlejšou medzi ženami v behu na 8 km bola Michaela Kúdeľová z Tlmáč, ktorá bežala za občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE. Trať 8 km odbehla v čase 0:36:49,5 a najlepším mužským výkonom v behu na 8 km sa môže pochváliť Tomáš Benko zo Zemianskych Kostolian, ktorý bežal za klub 3atletik Prievidza a trať zvládol v čase 0:30:06,7.
Na Tajchovej osmičke 2015 sa stretli bežci naozaj z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie mali mestá a obce: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Branč, Bratislava, Brezno, Cerovo pri Krupine, Domadice, Žirany, Hliník nad Hronom, Horné Hámre, Hrabičov, Kľačany, Kozárovce, Kremnica, Levice, Lutila, Malá Lehota, alé Kozmálovce, Myjava, Nemčiňany, Nitra, Nová Baňa, Nová Dedinka, Ostrý Grúň, Partizánske, Ráztočno, Rybník, Šurany, Tesáre, Tlmače, Topoľčianky, Veľký Ďur, Wittenberg, Žarnovica, Zemianske Kostolany, Žiar nad Hronom, Zlaté Moravce, Župkov, Zvolen. Z týchto miest a obcí bežalo celkom 174 bežcov. Za mesto Nová Baňa sa Tajchovej osmičky zúčastnilo až 110 bežcov. 77 bežcov štartovalo za kluby: 3atletik Prievidza, AK Bojničky, AK MŠK Žiar nad Hronom, Apes sport team, BK Duslo, BK Pyxida Čierne Kľačany, BK Sliač, Cerovo, CK Machulince, Cyklo Kukučka, Dolinovci Zvolen, Dvojčatá, Evka a Hanka, Fan klub Biathlon pri Dukla Banská Bystrica, Gargamel Hrabičov, Ilija, KB Vyhne, KRB Partizánske, KŠK Levice, KTVŠ UMB, LAMAČ, mesto Levice, Nezávislosť BA, Nová Baňa, Obec Rybník, OŠK Brehy, PAG, Ráztočno, ŠK Kľakovská dolina, Šport hrou o.z., SVETIELKO NÁDEJE, Vuong team Žarnovica, Zanzibažépažiťainé, Žarnovica, Železná studnička Bratislava.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia. Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či inak podporili IV. ročník Tajchovej osmičky. Boli to NorthFinder - hlavný sponzor podujatia, KOVACO spol. s r.o., Knauf Insulation, s.r.o., ALFA SORTI s.r.o., Zelený pes s.r.o., Piper Slovakia s.r.o., Vojšín šport Nová Baňa, PharmDr. Stanislav Prachár. Ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám ochotne pomáhali pri zabezpečení plynulého priebehu podujatia, a to pri označení jednotlivých tratí, prezentácii bežcov, meraní časov, organizovaní pri štarte a v cieli, zbere čipov, zdravotnej starostlivosti, doprovode bežcov, občerstvení, moderovaní ako aj fotografom, ktorý zachytili svojimi objektívmi jednolivé okamihy podujatia. Poďakovanie patri aj Mestskej polícii v Novej Bani, Technickým službám v Novej Bani, Penziónu Tajch v Novej Bani.
Všetkým Vám patrí obrovské ĎAKUJEME!

Nakoľko Tajchová osmička sa stáva z roka na rok obľúbenejším športovým podujatím, dovoľujeme si vysloviť prianie, aby aj nasledujúci ročník bol minimálne tak úspešný ako tento a tešíme sa na Vás v septembri 2016, v poradí už na V. ročníku Tajchovej osmičky.

za organizačný tím
Dagmar Lachká, MsÚ - OKI
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800