en
Neprehliadnite


XXIV. ročník Novobanského jarmoku úspešný

XXIV. ročník Novobanského jarmoku úspešný

XXIV. ročník Novobanského jarmoku sa niesol v slávnostnejšom duchu. Pripomenuli sme si 360. výročie udelenia jarmočného privilégia, ktoré v roku 1655 udelil Ferdinand III. mestu Nová Baňa.

Hoci tento rok Babie leto na náš jarmok nezavítalo a bolo nám dopriate riadneho dažďa, myslím, že to na nálade, ktorá panovala počas týchto dní neubralo.V piatok a v sobotu sme od rána mali možnosť sledovať ukážky ľudovoumeleckých výrobcov a ich výrobkov a remesiel zo širokého okolia. 

Kto mal záujem mohol si nakúpiť v ktoromkoľvek z predajných stánkov a občerstviť sa pri občerstvujúcich stánkoch v mestskej tržnici. V jednom z nich sa varil chutný poľovnícky guláš, v ďalšom opekalo prasiatko alebo sme si mohli pochutiť na výborne upečenej rybke a dobrých lokšiach, ktoré pre jarmočníkov pripravilo SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Mali sme možnosť vidieť ukážku varenia slivkového lekváru, pochutiť si na pravých sedliackych párancoch z Pukanca a nechýbali ani tradičné obľúbené trdeľníky.

Dážď ťahal za slabší koniec ...

V piatok Novobanský jarmok tradične otvoril slávnostným príhovorom primátor mesta Nová Baňa Mgr. Ján Havran. Ďalej sa pokračovalo pestrým, bohatým kultúrnym a sprievodným programom, ktorý bol zostavený pre všetky vekové kategórie. V radničnom parku boli pre najmenších pripravené rôzne atrakcie. Začiatok kultúrneho programu tradične patril domácim FSk Vinička, SSk Jesienka DH Seniori. Svojím famóznym spevom sa opäť po roku predstavil spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS pod vedením temperamentnej dirigentky Mgr. art. Margaréty Žňavovej.  Vystúpili v nových baníckych uniformách, ktoré im do pripraveného baníckeho pásma poskytlo mesto Nová Baňa.

Viac...
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800