en
Neprehliadnite


Mikuláš prišiel medzi nás

Mikuláš prišiel medzi nás

6. decembra si spomíname na jedného z najobľúbenejších svätcov, Mikuláša. Deti si kladú do okna vyčistené čižmičky, aby v nich ráno našli samé dobroty. Sv. Mikuláš je postava opradená viacerými legendami. Narodil sa bohatým rodičom v polovici 3. storočia v starogréckom prístavnom meste Patara. Traduje sa jeho najznámejší skutok, keď zachránil tri dcéry otca, ktorý prišiel o úplne všetky peniaze. Keďže skončil chudobný, obával sa, že dcéry bude musieť predať do nevestinca. Mikuláš sa im rozhodol pomôcť tým, že im v noci dal na okno mešec peňazí. Na druhú noc sa im opäť na okne objavil mešec plný peňazí.

Muž sa však chcel dobrodincovi poďakovať a tak si na neho tretiu noc počkal. Mikuláš ho ale poprosil, aby jeho skutok nikomu neprezradil. Hovorí sa, že často večer po zotmení prechádzal ulicami a keď videl chudobnú rodinu s deťmi, dal im do okna mince, jedlo alebo hračky.

Mikuláš ani tento rok neobišiel naše mesto a doviedol aj svojich pomocníkov, anjela i čerta. Pred jeho príchodom však Mesto Nová Baňa v spolupráci s CVČ v Novej Bani pripravilo v kine Vatra tvorivé dielničky. Deti v sprievode vianočných kolied a rozvoniavajúceho detského vianočného punču usilovne pripravovali vianočné ozdoby, anjeliky a samozrejme darček pre Mikuláša. Jeho príchod bol sprevádzaný zvonením zvončeka. Predtým však zatancovali malé novobanské mažoretky z Centra voľného času „Tanec pre Mikuláša“, čím ešte viac upevnili sviatočnú atmosféru. Chvíľa, na ktorú deti čakali celý rok prišla v momente, keď na pódium prišiel Mikuláš s anjelom aj čertom. Privítal detičky a spoločne rozsvietili vianočný stromček. Priniesol so sebou košík plný sladkostí, ktoré mal pripravené pre deti ako odmenu za zarecitovanú básničku alebo zaspievanú pesničku. A nebolo ich málo. Široké úsmevy, jasavé očká, no sem – tam aj plač zo strachu boli odmenou pre všetkých, ktorí túto akciu pripravili.

V mestskej časti Bukovina sú tiež dobré deti o čom svedčí fakt, že aj k nim v nedeľu do kultúrneho domu zavítal Mikuláš. Pani Mária Štullerová (DS Bukovinka) a Janka Petrášová usilovne niekoľko týždňov pripravovali spoločne s miestnymi deťmi kultúrny program, ktorého vyvrcholením bol príchod Mikuláša aj s množstvom darčekov. V programe sme mali možnosť vidieť vianočné príbehy, vypočuť si vianočné koledy či hru na saxofóne, heligónke a akordeóne.
Radosť detí a milé úsmevy presvedčili Mikuláša a preto k nám určite príde aj na budúci rok.

Mgr. Iveta Lukáčová
vedúca oddelenia kultúry a informácií Msú Nová Baňa
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881