en
Neprehliadnite


Na benefičnom koncerte ľudia prejavili spolupatričnosť a štedrosť

Na benefičnom koncerte ľudia prejavili spolupatričnosť a štedrosť

V predvianočnom období mesto Nová Baňa už tradične organizuje benefičný koncert „My a naše mesto“. Tak tomu bolo aj v piatok 11. decembra 2015 v kine Vatra. Úvodná pieseň so slovami „Mama, prečo ma uspávaš vždy iba Ty? Mama, prečo sa ocko k nám už nevráti?“ nás uviedla do témy tohtoročného koncertu „Mamka a ocko v jednej osobe“ a priblížila nám situáciu dvoch mamičiek z nášho mesta, ktoré sa sami starajú o svoje deti Evku, Robku, Timka a Taťku.

Na koncerte sa postupne predstavili žiaci oboch základných škôl, Materskej školy Nábrežná 2, Základnej umeleckej školy, Spojenej školy a Centra voľného času, pričom niektoré vystúpenia boli pripravené v spolupráci škôl - na pieseň „Mama, prečo?“ nám zaspievali žiačky ZUŠ a scénický tanec zatancovali detičky z Tanečno-dramatického krúžku ZŠ Jána Zemana. Heligónček zo ZUŠ a Novobanček z CVČ zas spolu nacvičili pásmo Koledníci. Pozreli sme si divadielko, ľudové pásmo, moderný tanec, vypočuli zbor aj hru na cimbal. Podujatím nás sprevádzali výborní moderátori Emka Štullerová a Maťo Gregor zo Základnej školy sv. Alžbety, pod ktorej záštitou sa tento ročník uskutočnil.
Druhá časť koncertu bola venovaná hosťom večera – pop-folkovému spevákovi a gitaristovi Kikovi Balcovi a Stanke Vozárovej s jej skupinou Stanka & Band. Na záver sa obdarovaným – rodine Šmitalovej a Mikuláškovej prihovoril pán primátor Mgr. Ján Havran a oznámil vyzbieranú sumu. Sponzori prispeli sumou 3.420 eur a na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 744,00 eur, celkovo teda suma 4.164,00 eur. Ďalej rodiny dostali poukazy na 2-hodinový vstup do wellness v hoteli Termál*** Vyhne a mamičky dostali pivný kúpeľ, 2-hodinový vstup do bazéna a saunového sveta ako aj bowlingovú dráhu na pol hodinu do Vodného raja vo Vyhniach. Firma Berndorf Sandrik s.r.o. sa im postarala o nové hrnce do domácnosti.
Na záver patrí veľké ďakujem všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám, ktoré ich pripravili – Mgr. Denise Bátorovej, Mgr. Editke Hatalovej, Márii Lutišanovej, Daniele Pištovej, Oľge Benčovej, PhDr. Kataríne Rudincovej, Tatiane Lachkej, Mgr. Stanke Papánkovej, PaedDr. Monike Solčanovej, Mgr. Andrei Raffajovej, Zuzane Holíkovej DiS.art., Ivici Repiskej, DiS., Mgr. art. Adriáne Kráľovej a PaedDr. Tatiane Polcovej.
Rovnako by sme chceli poďakovať sponzorom, ktorí reagovali na našu výzvu a prispeli nemalými finančnými sumami: Mestské lesy, spol. s r.o., Tristone Flowtech Slovakia s.r.o., KNAUF Insulation, s.r.o., PROFIMONT NB s.r.o., OTTO MONT, výrobné družstvo, UNISTAV NB s.r.o., HalfPoint s.r.o., K-Plast, výrobné družstvo, PIPER Slovakia s.r.o., OBIFON, s.r.o., Mäso-údeniny - Miloš Maslen, Notársky úrad – Mgr. Andrea Galetová, AXOL, s.r.o., SOŠ obchodu a služieb, Vodný raj Vyhne, Hotel Termál*** Vyhne, Berndorf Sandrik s.r.o., kolektív MŠ Nábrežná, Kvetinárstvo Anna Makovická a vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli na dobrovoľnom vstupnom!

Viktória Valachovičová
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800