en
Neprehliadnite


Samospráva

Nástup novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)

Odo dňa 25. mája 2018 sa začína v praxi uplatňovať nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "GDPR a zákon").

Mesto Nová Baňa aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona do praxe.
Kontakt na ustanovenú zodpovednú osobu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. 045/6782 830


Súvisiace dokumenty a informácie:

Mesto Nová Baňa - Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679


INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ZÁKAZIEK NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Výzva na predkladanie ponúk - Kompostéry


Mesto Nová Baňa v zmysle § 111 ods. 2 a § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk
súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka
 


MESTSKÉ LESY, spol. s. r. o.

ADRESA:
Bernolákova 11
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6856 729
Fax: 045/6856 729
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web stránka

 

 

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA

ADRESA:
Dlhá lúka 18
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6856 003
Fax: 045/6856 005

Riaditeľ TS

Ľuboš Palaj
Mobil: 0905 964 483
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK NOVÁ BAŇA, s.r.o.

ADRESA:
Bernolákova 11
968 01 Nová Baňa
Tel.: 045/6857 323
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/400801, kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladoch, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.
 


Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa

Výzva na predkladanie ponúk (.pdf)

Podrobnejšie podmienky súťaže sú uvedené v Súťažných podkladoch. Súťažné podklady sú dostupné v Profile verejného obstarávateľa: http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5382 , kde budú zverejnené aj všetky vysvetlenia Výzvy na predkladanie ponúk alebo Súťažných podkladoch, uchádzačom sa preto odporúča sledovať Profil verejného obstarávateľa.


 

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800