en
Neprehliadnite


Dôležitá informácia pre všetky športové subjekty

Dôležitá informácia pre všetky športové subjekty

1.januára 2016 nadobudol účinnosť

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Zákon upravuje šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe.
PDF na stiahnutie....

Zároveň prinášame metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypracované na účely riadneho využívania inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe. Usmerňuje postup sponzorovaného a sponzora pri uzatváraní a zverejňovaní zmluvy o sponzorstve v športe a pri verejnom vykazovaní použitia sponzorského v prechodnom období do dobudovania informačného systému v športe.
PDF na stiahnutie....

Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje pravidlá, náležitosti a proces poskytovania verejných prostriedkov na centrálnej úrovni, t.j. iba poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800